Bruker manual WMF MIX & GO KULT X MINI BLENDER

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for WMF MIX & GO KULT X MINI BLENDER Vi håper at bruksanvisningen for WMF MIX & GO KULT X MINI BLENDER er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning WMF MIX & GO KULT X MINI BLENDER.


WMF MIX & GO KULT X MINI BLENDER : Last ned den komplette bruksanvisning (2455 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning WMF MIX & GO KULT X MINI BLENDER

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Ved arbejde med varme fødevarer kan der være fare for at blive forbrændt. –▪ Ved anvendelse til andre formål end det tilsigtede, forkert betjening eller ukorrekt reparation, påtager producenten sig intet ansvar for eventuelle skader. Med låget (5) kan blenderens beholder (1) anvendes som drikkeflaske, så du kan tage din smoothie eller saft med dig. 11 er efterprøvet med følgende opskrift: 240 g gulerødder + 360 g vand Drift: 10 sekunder ON, 1 minutte OFF Dette produkt må ved slutningen af dets levetid ikke bortskaffes i almindeligt husholdningsaffald, men skal afgives på et opsamlingssted for genbrug af elektriske og elektroniske apparater. [. . . ] verensstämmelsen enligt EN60335 , avsnitt 11 verifierades med följande recept: 240 g morötter + 360 g vatten Gör så här: 10 sekunder PÅ , 1 minute AV Denna apparat får inte efter slutet på sin livstid kastas i normalt hushållsavfall , utan måste ges till en insamlingsplats för återanvändning av elektriska och elektroniska produkter. Med återanvändning, återvinning av material och andra former av användning av gammal utrustning ger du ett viktigt bidrag till skydd av vår miljö. Oikeudet muutoksiin pidätetään 43 fi Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger ▪▪ Apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler erfaring og/eller kunnskaper, hvis de er under tilsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet, og forstår farene som kan oppstå ved bruk. –▪ Barn bør holdes under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet. ▪▪ Trekk ut stikkontakten når apparatet ikke er under tilsyn , ved driftsfeil , og før montering , demontering eller rengjøring. –▪ Hvis apparatets strømledning blir skadet, må den byttes av produsenten eller produsentens kundeserviceavdeling eller av en person med tilsvarende kvalifikasjon for å unngå skader. ▪▪ Vær forsiktig ved håndtering av den skarpe skjærekniven samt når beholderen tømmes og rengjøres. –▪ Rengjør alle flater som har kommet i kontakt med næringsmidler etter bruk. Les derfor bruksanvisningen nøye før du tar enheten i bruk. Den gir viktig informasjon om bruk, sikkerhet og vedlikehold av enheten. Den må heller ikke henge løst, samtidig som den må være beskyttet mot varme og olje. –▪ Støpselet må ikke dras ut av stikkontakten etter kabelen eller med våte hender ▪▪ Apparatet må ikke slås på med tom beholder. Matvarene som skal tilberedes eller tas med i Cromargan® miksebeholder kan holde maks. –▪ Før du skifter ut tilbehør eller tilleggsdeler, som beveger seg under drift, må maskinen være slått av og frakoblet strømnettet. –▪ Apparatet må ikke tas i bruk eller støpselet må trekkes ut umiddelbart dersom: ⋅⋅ apparatet eller strømkabelen er skadet ⋅⋅ det foreligger mistanke om en defekt etter et fall eller lignende. –▪ Ved feil bruk av apparatet, feil betjening eller ikke fagmessig reparasjon, påtar vi oss ikke noe ansvar for eventuelle skader. Med hjelp av lokket (5) kan du bruke blandebeholderen (1) som drikkeflaske og f. 45 no Igangkjøring Før bruk må du sørge for at apparatet er rengjort som beskrevet i kapittelet ”Rengjøring og pleie”. [. . . ] i Cromargan® miksebeholder holder drikken seg kald i flere timer. Viktig: Matvarene som skal tilberedes eller tas med i Cromargan® miksebeholder kan holde maks. 30 °C 46 Rengjøring og pleie Trekk ut støpselet etter bruk. Drivenheten (4) må aldri dyppes i vann, men rengjøres på utsiden med en fuktig klut. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING WMF MIX & GO KULT X MINI BLENDER

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag