Bruker manual WMF MINI YAOURTIERE

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for WMF MINI YAOURTIERE Vi håper at bruksanvisningen for WMF MINI YAOURTIERE er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning WMF MINI YAOURTIERE.


WMF MINI YAOURTIERE : Last ned den komplette bruksanvisning (1027 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning WMF MINI YAOURTIERE

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] –▪ Træk stikket ud af stikkontakten: ⋅⋅ Ved driftsforstyrrelser ⋅⋅ Inden hver rengøring og vedligeholdelse ⋅⋅ Efter brug ▪▪ Ved anvendelse til andre formål, forkert betjening eller fagmæssigt ukorrekt reparation, påtages der intet ansvar for eventuelle skader. –▪ Tryk på tænd/slukknappen (4) for at tage apparatet i brug. –▪ Ved behov kan du skrive på lågets overflade (3) med en pen med flydende kridt, så yoghurtbægerne kan forsynes med holdbarhedsdato og yoghurttype. Der kan anvendes flere typer fermenteringsstoffer: ⋅⋅ Et tørt eller frysetørret yoghurtferment ⋅⋅ En naturyoghurt ⋅⋅ En yoghurt fra forrige tilberedningscyklus Anbefalede opskrifter: Vaniljeyoghurt: Ingredienser: 350 ml mælk 100 g naturyoghurt 0, 5 spsk. [. . . ] den omfatter instruksjoner om bruk , rengjøring og vedlikehold av apparatet. Dersom bruksanvisningen ikke følges, kan vi ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader. Apparatet er ikke beregnet til næringsbruk, men til tilberedning av mat i vanlige mengder i privathusholdninger. –▪ Pass på at ledningen ikke kommer i klem, trekkes over skarpe kanter, henger ned eller utsettes for varme eller olje. –▪ Ikke dra støpselet ut av stikkontakten med våte hender eller ved å trekke i ledningen. Kokeplater eller ignende, og ikke bruk apparatet i nærheten av åpne flammer. –▪ Ikke sett apparatet på overflater som ikke tåler vann. Fuktighet fra apparatet ▪▪ kan påføre skade på overflatene. –▪ Ikke flytt på apparatet mens det er i bruk, og ikke trekk i ledningen. –▪ Ikke ta apparatet i bruk, eller trekk umiddelbart ut støpselet dersom: ⋅⋅ apparatet eller ledningen er skadet; ⋅⋅ apparatet lekker; ⋅⋅ det er mistanke om feil etter at apparatet har falt ned e. –▪ Trekk ut støpselet: ⋅⋅ ved feil under bruk, ⋅⋅ før rengjøring og vedlikehold, ⋅⋅ etter bruk. –▪ Ved uhensiktsmessig bruk, feil betjening eller ukyndig reparasjon kan vi ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader. No 59 Ta apparatet i bruk ▪▪ Før apparatet tas i bruk for første gang, skal det rengjøres som beskrevet i kapittelet ”Rengjøring og vedlikehold”. Ved bruk av yoghurtkultur er det viktig å ta hensyn til nøyaktige opplysninger fra produsenten. For å tilberede yoghurt av yoghurt naturell må melken som skal brukes, først varmes opp til ca. Hvis du skal bruke homogenisert melk, må denne ikke varmes opp først. –▪ Trykk på av/på-knappen (4) for å ta i bruk apparatet. På slutten av tilberedningstiden høres et lydsignal, og apparatet slås automatisk av. –▪ Ved behov kan du skrive på overflaten til lokket (3) med en krittusj for å merke yoghurtbegrene med utløpsdato og yoghurttype. –▪ Ikke oppbevar den ferdige yoghurten i mer enn 10 dager i kjøleskapet. [. . . ] 40 °C Yoghurtmaskinen har en elektronisk styrt temperaturregulering, slik at syrningsprosessen kan kontrolleres. 60 no 61 Rengjøring og vedlikehold ▪▪ Trekk ut støpselet før rengjøring. Ikke senk apparatet i vann, men rengjør det med en fuktig klut med litt oppvaskmiddel og tørk deretter av. Dette produktet må ikke kastes som vanlig husholdningsavfall etter endt levetid, men må leveres inn til mottak for gjenvinning av EE-produkter. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING WMF MINI YAOURTIERE

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag