Bruker manual WMF KULT X SPIRALIZER

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for WMF KULT X SPIRALIZER Vi håper at bruksanvisningen for WMF KULT X SPIRALIZER er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning WMF KULT X SPIRALIZER.


WMF KULT X SPIRALIZER : Last ned den komplette bruksanvisning (4714 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning WMF KULT X SPIRALIZER

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] –▪ Ved anvendelse til andre formål end det tilsigtede, forkert betjening eller ukorrekt reparation påtager producenten sig intet ansvar for eventuelle skader. –▪ Spydenheden på stopperen er skarp – risiko for at komme til skade. Da fødevarernes hårdhed kan variere, er der ved anvendelse af skæreindsatserne tale om anbefalinger. 42 Ibrugtagning Før brug rengøres apparatet som beskrevet i afsnittet ”Rengøring og pleje”. [. . . ] grönsaksstrimlorna blir då lagom korta och går lättare att portionera ut. –▪ Låt påfyllningsröret alltid vara vertikalt under påfyllningen för att uppnå bästa möjliga resultat. –▪ Livsmedel med en diameter som överstiger 60 mm kan inte bearbetas, men de kan naturligtvis användas om man skär av sidorna så att de blir runda och lagom breda. Om diskmaskin används för ofta vid rengöringen kan knivbladen bli slöa. Kan diskas i diskmaskin Stoppare Uppsamlingsbehållare Påfyllningsrör Hållare för skärinsatsen Skärinsatser Motorenhet Kan diskas under rinnande vatten Torkas med fuktig trasa 50 Apparaten följer de europeiska reglerna 2006/95/EG, 2004/108/EG och 2009/125/EG. denna apparat får inte efter slutet på sin livstid kastas i normalt hushållsavfall , utan måste ges till en insamlingsplats för återanvändning av elektriska och elektroniska produkter. Med återanvändning, återvinning av material och andra former av användning av gammal utrustning ger du ett viktigt bidrag till skydd av vår miljö. Dette produkt må ved slutningen af dets levetid ikke bortskaffes i almindeligt husholdningsaffald, men skal afgives på et opsamlingssted for genbrug af elektriske og elektroniske apparater. Oikeudet muutoksiin pidätetään 57 fi Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger ▪▪ Apparatene kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer som mangler erfaring og/eller kunnskaper, hvis de er under tilsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og forstår farene som kan oppstå ved bruk. –▪ Slå av apparatet og trekk alltid ut støpselet før du bytter tilbehørsdeler eller nærmer deg deler som beveger seg under bruk. –▪ Støpselet skal alltid trekkes ut når apparatet ikke er under tilsyn, og før montering, demontering eller rengjøring. –▪ Hvis apparatets strømledning blir skadet, må den byttes av produsenten eller produsentens kundeserviceavdeling eller av en person med tilsvarende kvalifikasjoner for å unngå farer. –▪ Rengjør alle områder/deler som kommer i kontakt med mat på tilbehøret og apparatet, etter hver gangs bruk. Les derfor bruksanvisningen nøye før du tar apparatet i bruk. Apparatet er ikke beregnet til næringsbruk, men til tilberedning av mat i vanlige mengder i privathusholdninger. –▪ Støpselet må ikke trekkes ut av stikkontakten etter strømledningen eller med våte hender ▪▪ Slå ikke på apparatet uten kutteinnsatsen. –▪ Vent alltid til motoren og kutteinnsatsen står helt i ro før du tar ut kutteinnsatsen. –▪ Før du skifter ut tilbehør eller tilleggsdeler som beveger seg under drift, må maskinen være slått av og frakoblet strømnettet. ▪▪ Bruk bare kutteinnsatsene som følger med i den originale leveransen. –▪ Apparatet må ikke tas i bruk og støpselet skal trekkes ut umiddelbart dersom: ⋅⋅ apparatet eller strømledningen er skadet ⋅⋅ det foreligger mistanke om en defekt etter et fall eller lignende. [. . . ] For enkel rengjøring kan du legge alle de avtakbare delene (stapper, oppsamlingsbeholder, matestuss, kutteinnsatsholder og kutteinnsatser) i oppvaskmaskinen. vi anbefaler imidlertid at kutteinnsatsene vaskes skånsomt i varmt såpevann ved hjelp av oppvaskbørste. For hyppig rengjøring i oppvaskmaskin kan føre til at knivbladene blir sløvere. Egnet for oppvaskmaskin Stapper Oppsamlingsbeholder Matestuss Kutteinnsatsholder Kutteinnsatser Motorenhet Kan skylles under rennende vann Tørkes av med fuktig klut 62 Apparatet er i samsvar med EUs Direktiv 2006/95/EG, 2004/108/ EG og 2009/125/EG. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING WMF KULT X SPIRALIZER

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag