Bruker manual TRISTAR SR-5240

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for TRISTAR SR-5240 Vi håper at bruksanvisningen for TRISTAR SR-5240 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning TRISTAR SR-5240.


TRISTAR SR-5240 : Last ned den komplette bruksanvisning (2320 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning TRISTAR SR-5240

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Barn) med nedsatta sinnesförmågor, eller nedsatt fysisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap, om de inte är under tillsyn av eller erhållit anvisningar om apparatens användning av en person som är ansvarig för deras säkerhet. [. . . ] GARANTI • Tristar kan inte hållas ansvariga för skador som orsakats av: o Att apparaten har fallit ned o Att apparaten har ändrats tekniskt av ägaren eller tredje person o Att apparaten har används felaktigt o Att apparaten har råkat ut för normalt slitage • Genom att reparation utförs kommer inte den ursprungliga garantitiden på 24 månader att förlängas, och inte heller rätten till en ny uppfyllande garanti. € Spara alltid ditt kvitto, utan kvittot kan du inte göra anspråk på någon som helst garanti. € Tristar kan inte hållas ansvariga för materiell skada eller personskada som orsakas av felaktig användning eller av att säkerhetsanvisningarna inte följts. € Rengöringen som nämns i denna bruksanvisning är det enda underhåll som behövs utföras för denna apparat. SV 47 Bruksanvisning • Om du vill göra anspråk på garantin ber vi dig att lämna in hela apparaten i originalförpackningen till din återförsäljare tillsammans med kvittot. Det tas alltid ut en kostnad om delar av glas eller plast har gått sönder. [. . . ] Genom att återvinna hushållsapparater gör du en viktig insats för att skydda vår miljö. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING TRISTAR SR-5240

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag