Bruker manual TOPCOM TWINTALKER 1302

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for TOPCOM TWINTALKER 1302 Vi håper at bruksanvisningen for TOPCOM TWINTALKER 1302 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning TOPCOM TWINTALKER 1302.


TOPCOM TWINTALKER 1302 : Last ned den komplette bruksanvisning (2287 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning TOPCOM TWINTALKER 1302

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Gnistor i sådana områden kan orsaka en explosion eller brand som kan få kroppsskada eller dödsfall till följd. släng aldrig batterier i öppen eld eftersom de kan explodera. Områden med potentiellt explosiv miljö är ofta, men inte alltid, tydligt markerade. Dessa inkluderar tankningsutrymmen under däck på båtar, överförings- eller förvaringsutrymmen för bränsle eller kemikalier, utrymmen där luften innehåller kemikalier eller partiklar som säd, damm eller metallpulver eller andra sådana utrymmen där du normalt skulle uppmanas att stänga av din fordonsmotor. [. . . ] 2 TILTENKT BRUK: Utstyret kan brukes til ulike formål, så vel yrkesmessig som fritidsbruk. For eksempel: å holde kontakten når man kjører sammen i 2 eller flere biler, eller sykler, eller står på ski. Det kan brukes til å holde kontakten med barna når de leker utenfor huset, osv. Begrensninger: Kontroller lokale regler før du bruker utstyret utenfor landet hvor det opprinnelig ble kjøpt. 1 SIKKERHETSINSTRUKSJONER GENERELT Les nøye gjennom følgende informasjon vedrørende sikkerhet og riktig bruk. Oppbevar denne håndboken på et trygt sted for senere oppslag. 2 • • VARMESKADER Hvis antennekledningen blir skadet, må antenna ikke berøres, da mindre brannskader kan oppstå dersom antenna kommer i kontakt med huden under sending. Batterier kan forårsake skade på gjenstander dersom materialer som fører strøm, som smykker, nøkler eller kjeder, kommer i kontakt med åpne batteriterminaler. Materialet vil da kunne slutte en elektrisk krets (kortslutning), og bli svært varmt. 3 • PERSONLIG SIKKERHET Plasser aldri utstyret i området over en kollisjonspute, eller innenfor kollisjonsputens virkeområde. Hvis en kommunikator plasseres i området innenfor kollisjonsputens virkeområde, og kollisjonsputen utløses, kan kommunikatoren slynges med stor kraft og forårsake alvorlige personskader hvis den treffer personer. Hold kommunikasjonsradioen på minst 15 centimeters avstand fra pacemakere. Gnister på slike områder kan forårsake eksplosjon eller brann, og føre til alvorlig personskade eller død. Miljøer med potensielt eksplosive gasser tilstede er ofte klart merket, men ikke alltid. Slike områder inkluderer drivstoffpåfyllingssteder som under dekket på båter; steder hvor drivstoff oppbevares eller overfylles; områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, som støv, korn eller metallstøv; samt ethvert område der du normalt ville bli bedt om å slå av bilmotoren. 5 • • • • JURIDISK I noen land er det forbudt å bruke PM-radio mens du fører et motorkjøretøy. I slike tilfeller kjører du ut av veien og stanser før du bruker utstyret. 6 • • MERKNADER Unngå å berøre antenna under sending, da dette kan påvirke rekkevidden. Ikke bruk rengjørings- eller løsemidler på utstyret, da disse kan skade huset og lekke inn, og forårsake permanent skade. batterikontakter kan avtørkes med en tørr og lofri klut. Hvis enheten blir våt, må du straks slå den av og fjerne batteriene. batterikontakter kan avtørkes med en tørr og lofri klut. [. . . ] TX RX MERK: Alle mottakere som er innstilt på samme kanal kan motta og avlytte samtalen. 6 LYTTE Du kan bruke lyttefunksjonen til å søke etter svakere signaler på den aktuelle kanalen. 7 KANALSKANNING Kanalskanning søker etter aktive signaler i en endeløs løkke fra kanal 1 til 8. Kanalen på displayet endres mens apparatet skanner gjennom kanalene. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING TOPCOM TWINTALKER 1302

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag