Bruker manual TEFAL CM322510

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for TEFAL CM322510 Vi håper at bruksanvisningen for TEFAL CM322510 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning TEFAL CM322510.


TEFAL CM322510 : Last ned den komplette bruksanvisning (5184 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning TEFAL CM322510

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Opbevar apparatet og ledningen utilgængeligt for børn under 8 år. Dette apparat kan anvendes af personer med svækkede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller kendskab, såfremt de er under opsyn eller har fået vejledning i Anden vedligeholdelse end den almindelige rengøring og vedligeholdelse, som brugeren selv kan foretage, skal udføres af et autoriseret serviceværksted. Ledningen må aldrig komme i nærheden af eller i kontakt med apparatets varme dele, andre varmekilder eller skarpe kanter. [. . . ] Rengjøring og vedlikehold som utføres av brukeren, skal ikke utføres av barn med mindre de er minst 8 år og under tilsyn av en voksen person. Apparatet og ledningen skal være utenfor rekkevidde for barn under 8 år. *Temperaturen på tilgjengelige overflater kan være høye mens apparatet er i bruk. Før du kobler dette apparatet til stikkontakten, må du sjekke at nettspenningen som står på apparatets merkeskilt, samsvarer med ditt elektriske anlegg. Ikke bruk apparatet hvis det har blitt skadet Alt annet arbeid enn vanlig rengjøring og vedlikehold utført av kunden, skal gjøres av et autorisert serviceverksted. Av sikkerhetsgrunner må du utelukkende bruke tilbehørsdeler og reservedeler som passer til apparatet. Praktiske bruksprøver utføres på tilfeldig utvalgte apparater, noe som forklarer eventuelle spor etter bruk. Rens kaffetrakteren første gang du bruker den ved å trakte en full kanne med vann uten kaffe. Maksimumsnivået for vann som vises i vanntanken må ikke overskrides. Denne kaffetrakteren er utstyrt med en dryppstopp som gjør det mulig å servere Sett kannen eller termokannen tilbake på plass med det samme du er ferdig med å servere for å unngå at det flommer over. Vent noen minutter før du starter å trakte kaffe en gang til. For å servere kaffen, trykk hendelen på termokannen nedover, og skru lokket en halv omgang rundt*. Skyll termokannen med varmt vann før bruk og la den stå på kaffetrakteren etter trakting av kaffe. Du kan bestemme kaffens styrke ved hjelp 30 minutter etter at kaffesyklusen er over (dvs. 30 minutter etter at det ikke lenger er vann i beholderen), vil kaffetrakteren stoppe opp automatisk. - Modeller med termokanne: Noen minutter etter at kaffesyklusen er over (dvs. [. . . ] Det europeiske direktivet 2012/19/EU om elektrisk og elektronisk avfall (WEEE), forbyr å kaste brukte husholdningsapparater med vanlig husholdningsavfall. Brukte apparater skal samles inn separat for å optimalisere gjenvinningen og resirkuleringen av materialene i apparatene, og dermed redusere innvirkningen på helse og miljø. Den här apparaten är inte avsedd att användas av personer (däribland barn) som har nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller av personer som inte har tillräcklig erfarenhet och kunskap, utom om de handhar apparaten efter att en person som ansvarar för deras säkerhet instruerat dem eller under användningen utövar tillsyn över dem. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING TEFAL CM322510

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag