Bruker manual TEAC TN-180BT

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for TEAC TN-180BT Vi håper at bruksanvisningen for TEAC TN-180BT er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning TEAC TN-180BT.


TEAC TN-180BT : Last ned den komplette bruksanvisning (7345 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning TEAC TN-180BT

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] 480 MHz Maximale Ausgangsleistung: Bluetooth® Klasse 2 (weniger als 2, 5 mW) Verwenden Sie das Gerät bitte nur in dem Land, in dem Sie es erworben haben. Eu/en/ TEAC Corporation 1-47 Ochiai, Tama-shi, Tokyo, 206-8530, Japan Andere bedrijfsnamen, productnamen en logo’s in dit document zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. [. . . ] Krav på utsättande för strålning Denna utrustning uppfyller föreskrifterna som gäller internationellt och reglerar mänsklig utsättande för radiovågar som genereras genom sändaren. försäkran om överensstämmelse Modell för EEA (Europeiskt ekonomiskt område) Denna utrustning överensstämmer med EN 62311: Värdering av elektronisk och elektrisk utrustning relaterad till begränsningar för mänsklig utsättande för elektromagnetiska fält , den harmoniserade standarden av DIREKTIVET 2014/53/EU. FÖRSIKTIGHET Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen är godkända av parten som har ansvaret för överensstämmelsen skulle kunna ogiltiggöra användarens behörighet att bedriva utrustningen. Placera inte enheten på en förstärkare eller annan utrustning som kan generera värme som överskrider driftstemperaturnivån av denna enhet. om du gör så , kan det komma till missfärgningar , deformering och fel funktion. Oo Eftersom enheten kan bli varm vid bruk, låt det alltid vara tillräckligt plats runt den, så att den kan ventilera. Förpackningsmaterial oo Spänningen som försörjer enheten skall matcha spänningen som står på den bakre panelen. VV Var noga med att ansluta nätsladden till ett eluttag som levererar rätt spänning. Anslutning till ett uttag som levererar fel spänning skulle kunna orsaka brand eller elektrisk chock. Välj rotationshastigheten som indikeras på skivan som skall spelas upp. Om du lämnar en skiva under sådana omständigheter under en längre tid, kan leda till böjning av skivan, mögeltillväxt eller andra skador. Rengöring oo Fingeravtryck eller damm på en skiva kan orsaka buller och ljudet kan hoppa samt kan skivan skadas och även stylusen. Om du gör det, kan ljudet hoppa och kan skivan och nålen skadas. Eftersom denna produkt inte är en skivspelare som är designad för DJs (direkt drivning), skulle något som detta orsaka felfunktion. [. . . ] Eftersom den inte fungerar som en Bluetooth-mottagare, kan den inte anslutas till en smartphone. Oo Illustrationer i denna bruksanvisning kan skilja sig något från produktionsmodellerna. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING TEAC TN-180BT

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag