Bruker manual STOKKE SCOOT

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for STOKKE SCOOT Vi håper at bruksanvisningen for STOKKE SCOOT er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning STOKKE SCOOT.


STOKKE SCOOT : Last ned den komplette bruksanvisning (5684 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning STOKKE SCOOT

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Forbeholde sig retten til at udskifte, på det tidspunkt hvor garantien bringes i anvendelse, defekte dele med dele af nogenlunde samme type. Forbeholde sig retten til at levere et erstatningsprodukt i de tilfælde, hvor det relevante produkt ikke længere fremstilles på det tidspunkt, hvor garantien bringes i anvendelse. sådanne produkter skal være af tilsvarende kvalitet og værdi. € Problemer som følge af normal udvikling i de dele, der udgør produktet (f. [. . . ] Hold alltid barnet unna bevegelige deler når du foretar justeringer. 74 Stokke® Scoot userguide NO Klagerett og utvidet garanti Gjelder over hele verden for Stokke® Scoot, heretter kalt ”produktet”. kLAGERETT Kundens rett til å klage er i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning. Generelt sett gir ikke STOKKE AS rettigheter utover de som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende lovgivning, men det henvises til den ”Utvidede Garanti” beskrevet nedenfor. forbrukerrettighetene er i tillegg til den ”Utvidede Garanti” til enhver tid gjeldende og berøres ikke av denne. STOKKE “UTVIDEDE GARANTI” STOKKE AS, Parkgata 6, N-6003 Ålesund, Norge har en ”Utvidet Garanti” for kunder som registrerer sitt produkt i vår Garanti Database. Alternativt kan man sende inn garanti-skjemaet som er satt inn i bruksanvisningen som følger produktet. Ved registrering vil et garantisertifikat bli utstedt og sendt elektronisk (e-post) eller med vanlig post til kunden. Registrering i Garanti Databasen gir eieren en ”Utvidet Garanti” som følger: • 3-års garanti mot enhver produksjonsfeil. Den ”Utvidede Garanti” gjelder også om produktet er mottatt i gave eller kjøpt brukt. Den ”Utvidede Garanti” kan påberopes av den som eier produktet til enhver tid innenfor garantiperioden og i henhold til garantisertifikatet til eieren. • Produktet må være i original tilstand og eventuelle nye deler må være levert av STOKKE og ment for bruk på eller sammen med produktet. STOKKE sin “Utvidede Garanti” gjelder ikke når: STOKKE vil med den “Utvidede Garanti”: • Skifte ut, eller hvis STOKKE foretrekker reparere defekte deler eller • • • produktet i sin helhet (hvis nødvendig) forutsatt at produktet er levert inn til en forhandler. Betale normale transportkostnader for alle reservedeler/produkter fra STOKKE til forhandler der produktet ble kjøpt. ingen av kjøperens reisekostnader dekkes i henhold til vilkårene i garantien. Forbeholde seg retten til å erstatte defekte deler med tilnærmelsesvis lik design på tidspunktet garantien blir påkalt. Forbeholde seg retten til å levere ett erstatningsprodukt i de tilfeller der produktet ikke lengre er i produksjon på det tidspunktet garantien blir påkalt. € Skade forårsaket av ulykker/uhell - for eksempel at andre gjenstander • • • • har støtt sammen med produktet eller at en person har veltet produktet etter å ha støtt sammen med det. Det samme gjelder hvis produktet har blitt overbelastet, for eksempel med hensyn til hvor stor vekt som har vært plassert på det. Skader som er forårsaket av ekstern påvirkning, som for eksempel når produktet blir sendt som reisegods. [. . . ] Kundens rättigheter under konsumentskyddslagstiftningen som gäller vid var tid gäller utöver de rättigheter som beskrivs under ”förlängd garanti”, och påverkas inte därigenom. STOKKE ”FÖRLÄNGD GARANTI” STOKKE AS, Parkgata 6, N-6003 Ålesund, Norge, beviljar emellertid en ”förlängd garanti” till kunder som registrerar sin produkt i vår garantidatabas. Alternativt kan man fylla i och skicka garantiformuläret som finns i instruktionshandboken som följer med produkten. Vid registrering utfärdas ett garantibevis som skickas till kunden elektroniskt (e-post) eller med vanlig post. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING STOKKE SCOOT

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag