Bruker manual SONY STR DE475 & STR-DE475,MV

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for SONY STR DE475 & STR-DE475,MV Vi håper at bruksanvisningen for SONY STR DE475 & STR-DE475,MV er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning SONY STR DE475 & STR-DE475,MV.


SONY STR DE475 & STR-DE475,MV : Last ned den komplette bruksanvisning (2434 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning SONY STR DE475 & STR-DE475,MV

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Knapparna på fjärrkontrollen som har samma eller liknande benämning som reglagen på framsidan, kan användas för att fjärrstyra receivern. INNEHÅLL Anslutningarna 4 Uppackning 4 Anslutning av antenner 5 Anslutning av ljudprodukter 6 Anslutning av videoprodukter 7 Anslutning av digitala produkter 8 Anslutningarna MULTI CH IN 9 Övriga anslutningar 10 Anslutning och uppställning av högtalare 11 Anslutning av högtalare 12 Grundläggande inställningar 14 Placering av högtalare för återgivning av akustiskt flerkanalsljud 15 Förberedelser 19 Placering av grundläggande reglage och in/utgångar 20 Beskrivning av knappar, reglage och in/utgångar på framsidan 20 Återgivning av akustiskt flerkanalsljud 24 Val av önskat ljudfält 25 Indikeringarna för akustiskt flerkanalsljud Egna, skräddarsydda ljudfält 30 28 SE Radiomottagning 34 Automatisk lagring av FM-stationer i snabbvalsminne (AUTOBETICAL) 36 Direktval 36 Automatisk stationssökning 37 Snabbval 37 RDS (Radio Data System)-mottagning 38 Övrigt 40 Lagring av namn på snabbval och källor 41 Inspelning 41 Inkoppling av tidsstyrt strömavslag 42 Inställningar som görs genom att trycka på knappen SET UP 43 Tekniska detaljer 44 Felsökning 44 Tekniska data 46 Ordlista 47 Inställningar som görs med knapparna SURR, LEVEL och SET UP 48 Beskrivning på knapparna på fjärrkontrollen 49 Alfabetiskt register 52 3SE Anslutningarna Detta kapitel beskriver anslutningen av antenner och olika ljud/ videoprodukter till denna receiver. 5SE Anslutning av ljudprodukter Kablarna som krävs Anslutningarna FM 75Ω COAXIAL TV/SAT IN MD-spelare/kassettdäck INPUT OUTPUT LINE LINE L Ljudkablar (tillval) Anslut de kodfärgade kontakterna till de in/utgångar som kodats med samma färg. Vit (vänster) Vit (vänster) Röd (höger) R Röd (höger) IN OUT ç ç MONITOR DIGITAL DVD/LD IN VIDEO IN VIDEO IN VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT AM ANTENNA ANTENNA CENTER L L AUDIO OUT OPTICAL COAXIAL SPEAKERS SURROUND R L CENTER IMPEDANCE USE 8 – 16Ω FRONT R L R R FRONT SURROUND SUB WOOFER IN OUT IN AUDIO IN AUDIO IN AUDIO OUT AUDIO IN R L MULTI CH IN CD MD/TAPE TV/SAT DVD/LD VIDEO SUB WOOFER R L OUTPUT LINE L R CD-spelare In/utgångarna för anslutning av ljudprodukter Anslut En CD-spelare En MD-spelare eller ett kassettdäck Till Ingångarna CD In/utgångarna MD/TAPE 6SE Anslutning av videoprodukter Kablarna som krävs Anslutningarna Ljud/videokablar (tillval) Anslut de kodfärgade kontakterna till de in/utgångar som kodats med samma färg. [. . . ] Det ger ett intryck av ett längre avstånd till den högtalaren. observera också att inställning av ett kortare avstånd än det faktiska avståndet från sittplatsen till en viss högtalare , gör att ljudet från den högtalaren fördröjs. Om akustiken inte blir tillfredsställande beroende på att surroundhögtalarna står för nära, kan inställning av ett kortare avstånd än det faktiska avståndet skapa en känsla av ett större utrymme. Trots att det är ett grundläggande sätt för återgivning av förstklassigt surroundljud, kan det bli nödvändigt för dig att fininställa ljudet medan du lyssnar på det. , Kontrollera att du kan få ljud via hörlurarna genom att ansluta ett par hörlurar till PHONES-utgången (mer information om “w; PHONES-kontakten finns på sidan 23). 3 4 Om inte ljudet låter normalt när du har utfört den här proceduren, kan du se om du kan hitta felet med hjälp av följande checklista. Knapparna PRESET/PTY SELECT +/– Används för att söka igenom alla stationerna som receivern tar emot. Ljudet återges inte längre i stereo, men ljudkvaliteten blir bättre. Val av den videoingång som ska användas tillsammans med de ljudsignaler som matas in via ingångarna MULTI CH IN (sid. När de digitala ljudsignalerna inte sänds in, sker valet av de analoga automatiskt Ange de inkommande, digitala ljudsignalerna som sänds in via ingången DIGITAL OPTICAL (Gäller TV/SAT) Ange de inkommande, digitala ljudsignalerna som sänds in via ingången DIGITAL COAXIAL (Gäller DVD/LD) Ange de inkommande, analoga ljudsignalerna som sänds in via ljudingångarna AUDIO IN (L och R) DIGITAL (OPTICAL) 0 Tonknappar Knappen TREBLE +/– Tryak på denna för att ställa in tonkontrollen (diskant). Z Det senast valda ljudfältet för vald ljudkälla lagras i minnet (ljudfältslänk) Ljudfältet som senast valdes för en viss ljudkälla väljs automatiskt nästa gång som receivern kopplas om till denna källa. * (VIRTUAL MULTI DIMENSION) (virtuell flerdimensions ljudåtergivning) Används för simulering av tredimensionellt ljud via en grupp virtuella surroundhögtalare ovanför lyssnaren som skapats av ett par anslutna högtalare. € Effekten som skapas av virtuella högtalare kan orsaka ökat brus i ljudåtergivningen. € Vid ljudåtergivning med ett ljudfält som inkluderar virtuella högtalare är det inte möjligt att höra något ljud som kommer direkt från de surround högtalarna. L: främre vänster R: främre höger C: center (mono) SL: vänster surround (bak) SR: höger surround (bak) S: surround (mono eller surround som skapas av Dolby Pro Logic-avkodaren) Ramen runtom bokstaven lyser för att ange högtalarna som används för återgivning av det inkommande ljudet. € Vid användning av sådana musikåtergivningslägen som HALL och JAZZ CLUB tillsammans med standardljudformat, som t. I detta fall återges ljud via de surroundre högtalarna, men de indikeringar för aktuella ljudkanaler som motsvarar surroundhögtalarna visas inte. I ett stort rum tar det längre tid innan ljudet studsar från en yta till en annan än i ett litet rum. 0 dB Använd denna parameter för att dämpa nivån på LFEkanalbasen som sänds ut via lågbashögtalaren utan att det påverkar basnivån på den bas som slussas till lågbashögtalaren från fram-, center- eller surroundkanalerna av basslussningskretsen. Återgång till initiallägen som ställdes in på fabriken z Angående komprimering av dynamikomfånget Denna parameter komprimerar dynamikomfånget i ljudet som återges baserat på informationen om dynamikomfånget som kodats i Dolby Digital-ljudet. [. . . ] 40SE Lagring av namn på snabbval och källor Du kan ange ett namn (indexnamn) på upp till 8 tecken för förinställda stationer och programkällor. ) visas i teckenfönstret efter val av ett snabbval eller en källa som namngivits. Endast ett namn kan lagras i minnet för varje snabbval eller källa. Z Du kan spela in ljudet från valfri ljudkälla på ett videoband medan du spelar in från en laserskiva Leta fram läget där ljuddubbningen skall börja, välj ljudkällan och starta uppspelningen. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING SONY STR DE475 & STR-DE475,MV

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag