Bruker manual SONY ALPHA A7 III

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for SONY ALPHA A7 III Vi håper at bruksanvisningen for SONY ALPHA A7 III er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning SONY ALPHA A7 III.


SONY ALPHA A7 III : Last ned den komplette bruksanvisning (39311 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning SONY ALPHA A7 III

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] 0M Aspect Ratio] is set to 3:2 6000×4000 pixels 3936×2624 pixels 3008×2000 pixels When [ L: 20M  JPEG Image Size]  Aspect Ratio] is set to 16:9 6000×3376 pixels 3936×2216 pixels 3008×1688 pixels GB M: 8. * Only when [NTSC/PAL Selector] is set to NTSC 46 GB When [  File Format] is set to [XAVC S HD] Bit-rate Approx. GB * Only when [NTSC/PAL Selector] is set to NTSC When [  File Format] is set to [AVCHD] Bit-rate 24 Mbps at maximum Approx. €–[  File Format] is set to [XAVC S 4K] or [XAVC S HD] ––[Recording Mode] under [Rec. [. . . ] €•Det er viktig at du benytter sikkerhetsinnstillingene når du bruker et trådløst LAN. €•Hvis det oppstår et sikkerhetsproblem fordi det ikke er tatt noen sikkerhetsmessige forholdsregler, eller som følge av eventuelle uunngåelige omstendigheter ved bruk av et trådløst LAN, har Sony intet ansvar for tap eller skade som måtte oppstå. , kan du slå av alle trådløse nettverksfunksjoner midlertidig ved hjelp av [Flymodus]. (A) (B) NO For nærmere informasjon om Wi-Fi-funksjonene og NFC One-touchfunksjonene kan du slå opp i "Hjelpeveiledning" (side 2). €• Mikro-USB-kabel (1) Inkludert med alle modeller •• Kamera (1) •• Vekselstrømadapter (1) Formen på vekselstrømadapteren kan variere fra land til land og fra region til region. •• Skulderrem (1) •• Kamerahusdeksel (1) (festet på kameraet) •• Strømkabel (1)* •• Deksel til tilbehørssko (1) (festet på kameraet) * Flere strømkabler kan bli levert med kameraet. 2 Sett inn batteriet mens du trykker på låsehendelen med kanten av batteriet, inntil batteriet låses på plass. Låsehendel NO NO 9 Trinn 2: Lade batteriet mens det sitter i kameraet 1 Slå av kameraet. (ved lading av et helt utladet batteri ved en temperatur på 25 °C) •• Når du bruker et helt nytt batteri, eller et batteri som ikke har vært brukt på lenge, vil ladelampen kanskje blinke raskt når batteriet lades. Hvis dette skjer, bør du ta ut batteriet eller koble USB-kabelen fra kameraet, og deretter sette det inn igjen for å lades opp. 10 NO Trinn 3: Sette inn et minnekort For nærmere informasjon om hvilke minnekort som kan brukes med dette kameraet, se side 23. €• Du kan endre hvilket minnekortspor du vil bruke, ved å velge MENU   (Oppsett)  [Innst. Hint ••Når du bruker et minnekort i kameraet for første gang, bør du formatere kortet på kameraet, så minnekortet fungerer på en mer stabil måte. Pass på at tilgangslampen ikke lyser, og skyv så minnekortet inn én gang for å ta det ut. tilgangslampe For å ta opp til minnekort i to spor Spor 1 brukes i standardinnstillingene. Hvis du ikke har tenkt å endre innstillingene, og bare vil bruke ett minnekort, bør du bruke spor 1. Ved å sette inn et annet minnekort i spor 2 kan du ta opp de samme bildene på to minnekort samtidig, eller ta opp forskjellige typer bilder (stillbilder/ film) på de to minnekortene ([Lagringsmodus] under [Innst. €• Hold kameraet med objektivet vendt ned for å unngå at det kommer støv eller smuss inn i kameraet. 3 Samtidig med at du presser objektivet lett mot kameraet vender du objektivet sakte i pilretningen til du hører et klikk i låst posisjon. Merknad ••Hold objektivet rett og ikke bruk makt på det når du setter det på. €•Ikke trykk på utløserknappen for objektivet når du setter på et objektiv. €•Det kreves en fatningsadapter (selges separat) for å kunne bruke et objektiv med A-fatning (selges separat). [. . . ] , kan du slå alle trådløse netværksfunktioner midlertidigt fra vha. Låsemekanisme DK DK 9 Trin 2: Opladning af batterpakken mens den er indsat i kameraet 1 Sluk for strømmen. Hvis dette sker, skal du fjerne batteriet eller afbryde USB-kablet fra kameraet og derefter sætte det i igen for at genoplade. €• Sørg for kun at bruge originale batteripakker og AC-adaptere (medfølger) fra Sony. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING SONY ALPHA A7 III

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag