Bruker manual SMEG KSEC61BE2

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for SMEG KSEC61BE2 Vi håper at bruksanvisningen for SMEG KSEC61BE2 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning SMEG KSEC61BE2.


SMEG KSEC61BE2 : Last ned den komplette bruksanvisning (8470 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning SMEG KSEC61BE2

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Når emhætten benyttes sammen med apparater, som ikke er elektriske, må det negative tryk i lokalet ikke overskride 0, 04 mbar for at undgå, at emhætten suger røgen tilbage til lokalet. Luften må ikke bortledes gennem et røgaftræk til udledning af røggas fra apparater med forbrænding af gas eller andre former for brændstof. ADVARSEL: Manglende installation af skruerne eller beslagene i overensstemmelse med disse instruktioner kan medføre risiko for elektrisk stød. [. . . ] Håll barn under uppsikt så att de inte leker med apparaten. De åtkomliga delarna kan bli mycket varma under användningen av spisar, matlagningsapparater o. Genom att säkerställa att apparaten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om apparaten bortskaffas som vanligt avfall. NO - SIKKERHETSINFORMASJON - For din egen sikkerhet og en riktig funksjon av apparatet, må du lese denne veiledningen nøye før apparatet installeres og tas i bruk. veiledningen skal alltid følge med apparatet , også hvis det overdras til tredjeperson. Det er viktig at brukerne kjenner til alle apparatets drifts- og sikkerhetsegenskaper. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader som skyldes feil installasjon eller bruk. Minste sikkerhetsavstand mellom platetopp og kjøkkenvifte er 650 mm (noen modeller kan monteres ved lavere høyde; se avsnittet om arbeidsmål og installasjon). Hvis installasjonsinstruksjonene for gassplatetoppen spesifiserer en større avstand enn angitt ovenfor, må du overholde dette. For apparater i klasse I må du kontrollere at hjemmets strømnett er jordet. Hvis kjøkkenviften brukes sammen med apparater som ikke bruker strøm (f. Gassapparater), må det garanteres en god ventilasjon i rommet for å unngå retur av forbrenningsgassen. Når kjøkkenviften brukes sammen med apparater som ikke bruker strøm, må ikke det negative trykket i rommet overstige 0, 04 mbar for å unngå en retur av røkene. Luften må ikke føres ut gjennom en røkkanal som brukes for røkutslipp fra apparater som fungerer med gass eller andre forbrenningsstoffer. hvis nettkabelen skades , må den skiftes ut av produsenten eller servicesenteret. Sett støpslet inn i en lett tilgjengelig stikkontakt som er i samsvar med gjeldende bestemmelser. Følg nøye forskriftene fra de lokale myndighetene vedrørende tekniske og sikkerhetsmessige tiltak for røkutslipp. aDVARSEL: Fjern beskyttelsesfilmene før kjøkkenviften installeres. [. . . ] Kjøkkenviften er kun utviklet til husholdningsbruk for å fjerne matos fra kjøkkenet. Bruk aldri kjøkkenviften til annet formål enn tiltenkt bruk. Gå aldri fra en tent brenner uten at det står en gryte oppå mens kjøkkenviften er i funksjon. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING SMEG KSEC61BE2

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag