Bruker manual SMEG KDD90CNE

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for SMEG KDD90CNE Vi håper at bruksanvisningen for SMEG KDD90CNE er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning SMEG KDD90CNE.


SMEG KDD90CNE : Last ned den komplette bruksanvisning (10843 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning SMEG KDD90CNE

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Denna apparat får användas av barn (över 8 år), personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktionsförmåga eller personer som saknar erfarenhet eller kunskap om hur den används, under förutsättning att de övervakas av någon som kan ansvara för deras säkerhet eller som har lärt dem hur apparaten används på ett säkert sätt och gjort dem medvetna om riskerna. Håll barn under uppsikt så att de inte leker med apparaten. De åtkomliga delarna kan bli mycket varma under användningen av spisar, matlagningsapparater o. [. . . ] Ophold dig aldrig i apparatets bevægelsesområde, mens det lukkes eller åbnes. Sørg for, at der aldrig er høje flammer under emhætten, når den er tændt. Efter 5 vaske skal filteret uanset udskiftes for at sikre rigtigt funktion (W). Trykket nede i 2 sekunder = når alarmen for filtrene er i gang, foretages Reset Viser SIKKERHETSINFORMASJON For din egen sikkerhet og en riktig funksjon av apparatet, må Det er viktig at brukerne kjenner til alle apparatets drifts- og sikkerhetsegenskaper. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader som skyldes feil installasjon eller bruk. Hvis installasjonsinstruksjonene for gassplatetoppen spesifiserer en større avstand enn angitt ovenfor, må du overholde dette. For apparater i klasse I må du kontrollere at hjemmets strømnett er jordet. Hvis kjøkkenviften brukes sammen med apparater som ikke bruker strøm (f. Gassapparater), må det garanteres en god ventilasjon i rommet for å unngå retur av forbrenningsgassen. Når kjøkkenviften brukes sammen med apparater som ikke bruker strøm, må ikke det negative trykket i rommet overstige 0, 04 mbar for å unngå en retur av røkene. Luften må ikke føres ut gjennom en røkkanal som brukes for røkutslipp fra apparater som fungerer med gass eller andre forbrenningsstoffer. Sett støpslet inn i en lett tilgjengelig stikkontakt som er i samsvar med gjeldende bestemmelser. Følg nøye forskriftene fra de lokale myndighetene vedrørende tekniske og sikkerhetsmessige tiltak for røkutslipp. installasjon av skruer eller beslag i samsvar med disse instruksjonene kan medføre risiko for elsjokk. Barn(over8år)ellerpersonermed nedsatte fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller personer uten erfaring og kunnskap må kun bruke apparatet dersom de får tilsyn eller opplæring i en sikker bruk av apparatet og farene knyttet til bruken. Rengjøring og vedlikehold som er brukerens ansvar, må ikke utføres av barn med mindre de er under tilsyn. Barn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller personer uten erfaring og kunnskap i bruk av apparatet med mindre de er overvåket og opplært. De tilgjengelige delene kan bli veldig varme når platetopper/komfyrer er i bruk. [. . . ] Den kan vaskes fem ganger før filteret må skiftes ut (W). Aktiverer/deaktiverer funksjonen 24 t som slår på motoren ved den første hastigheten i 10 minutter hver time i 24 timer. HastigheteneP1­ Viser den innstilte hastigheten: P2 er de to intensive hastighetene som er innstilte på følgende måte: 1 ­ 2 ­ 3 ­ P1 ­ P2 P1 = 5 minutter og P2 = 7 minutter E Når tiden er utløpt, går motoren tilbake til den andre hastigheten. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING SMEG KDD90CNE

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag