Bruker manual SHARP SJ-L2160M0X-EU

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for SHARP SJ-L2160M0X-EU Vi håper at bruksanvisningen for SHARP SJ-L2160M0X-EU er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning SHARP SJ-L2160M0X-EU.


SHARP SJ-L2160M0X-EU : Last ned den komplette bruksanvisning (5421 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning SHARP SJ-L2160M0X-EU

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Dit køleskab bør placeres mindst 20 mm væk fra en anden fryser. Det er vigtigt for sikker drift, at dit køleskab står sikkert og afbalanceret. Denne figur er blevet udarbejdet til orientering for at vise de forskellige dele og tilbehør i kølefryseskabet. Ekstrastore køleskabe har ikke en decideret fryseafdeling, men kan køle under 5 °C. [. . . ] Fjern dørlåsen for å forhindre at barn stenger seg inne i produktet. En plugg som ble kuttet av og som er nå satt inn en 16 amp stikkontakt er en alvorlig sikkerhetsrisiko (sjokk). For mer detaljert informasjon om gjenvinning av dette produktet, ta kontakt med kommunen, husholdningsavfalls vhåndteringstjenesten eller butikken du har kjøpt produktet fra. Vi er ikke ansvarlige for skader som oppstår på grunn av feil bruk. Følg instruksjoner og bruksanvisningen, og hold denne bruksanvisningen på et trygt sted for å løse problemene som kan oppstå i fremtiden. Slik bruk vil føre til at garantien på apparatet blir kansellert. Vårt selskap er ikke ansvarlig for tap som forekommer i det motsatte tilfellet. En skadet strømledning/støpsel kan forårsake brann og kan gi deg elektrisk støt. Strømledningen/støpselet må aldri berøres med våte hender, da dette kan føre til kortslutning eller elektrisk støt. installasjonsinformasjon Før kjøleskapet pakkes ut og brukes, ta litt tid å bli kjent med følgende punkter. Kjøleskapet må plasseres unna direkte sollys og unna enhver varmekilde, for eksempel en radiator. Apparatet bør være minst 50 cm unna ovner, gasskomfyrer og kjerner av varmeapparater, og bør være minst 5 cm vekk fra elektriske ovner. Kjøleskapet skal plasseres i det minste 20 mm bort fra en annen fryser. Kjøleskapet må være trygg og balansert for en sikker drift. de justerbare føttene brukes å utjevne kjøleskapet. Sørg for at apparatet er jevnet før du legger matvarer inni det. Hyller og skuffer må alltid tørkes før bruk med en klut dyppet i varmt vann blandet med en teskje natron. Produktet må installeres ved å bruke plastavstandsguider, som finnes på baksiden av produktet. Når du bruker kjøleskapet for første gang, hold det i oppreist stilling i minst 3 timer før det kobles til strømnettet. En lett lukt kan merkes når du bruker kjøleskapet for første gang. Dette er helt normalt og vil forsvinne når kjøleskapet begynner å kjøle. For korttidsoppbevaring av matvarer i kjølerommet kan du stille bryteren på mellom minimum og middels (1-3). [. . . ] Innan uppackning och hantering av din kyl, vänligen ta dig tid att bekanta dig med följande punkter. För korttidsförvaring av mat i kylutrymmet kan du ställa in vredet mellan minimum och medium (1-3). För långtidsförvaring av mat i kylutrymmet kan du ställa vredet till medium (3-4). Kylen är utformad för att fungera i omgivningstemperaturintervall som anges i standarderna, enligt den klimatklass som anges på informationsetiketten. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING SHARP SJ-L2160M0X-EU

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag