Bruker manual SHARP SJ-BA20IHXI3-EU

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for SHARP SJ-BA20IHXI3-EU Vi håper at bruksanvisningen for SHARP SJ-BA20IHXI3-EU er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning SHARP SJ-BA20IHXI3-EU.


SHARP SJ-BA20IHXI3-EU : Last ned den komplette bruksanvisning (10562 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning SHARP SJ-BA20IHXI3-EU

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Brug ikke andre strømforsyninger Før du tilslutter dit køleskab, skal du sikre dig, at oplysningerne på datapladen (spænding og tilsluttet belastning) svarer til ledningsnettet på tilslutningsstedet. * En beskadiget netledning /stik kan forårsage brand eller give elektrisk stød. * Dette apparat er ikke beregnet til brug i højder over 2000 m. Kun ved hjælp af en af disse metoder kan det sikres, at apparatet har korrekt jordforbindelse. [. . . ] Informasjon om siste generasjons kjøleteknologi Kombiskap med siste generasjons kjøleteknologi fungerer annerledes enn statiske kombiskap. I normale kombiskap, blir den fuktige luften som slipper inn i fryseren og vanndampen fra maten til rim inne i fryserseksjonen. For å smelte ­ eller rettere sagt tine ­ dette rimet, må kjøleskapet kobles fra strømnettet. Når feriemodus er stilt inn, piper maskinen for å bekrefte at modusen er slått på. Brukeren kan enten trykke på eller for å justere tidsperioden (05, 10, 15, 20, 25 eller 30 minutter). Når du velger tiden, blinker nummeret tre ganger på skjermen, og det avgis et dobbelt lydsignal. Når du bruker denne modusen, må du sjekke temperaturen på flaskene regelmessig. Flaskene kan eksplodere hvis de blir liggende i enheten for lenge med drikkekjølingsmodus aktiv. Dersom du trykker på en hvilken som helst knapp mens lysene på kontrollpanelet er slukket, vises de aktuelle enhetsinnstillingene på skjermen igjen, slik at du skal kunne foreta de endringene du ønsker. Når du vil kansellere skjermsparemodusen, trykker du på en hvilken som helst knapp for å aktivere knappene 12) inne igjen i tre sekunder. Formål Barnesikringen kan aktiveres for å forhindre tilfeldige endringer eller andre endringer som ikke var tilsiktet, på innstillingene til enheten. Funksjonen for åpen dør-alarm Hvis døren til enten kjøleskapet eller fryseren står oppe i mer enn to minutter, begynner enheten å pipe. Brukeren kan deretter bruke opp- eller nedpilen ( / Brukeren kan deretter bruke opp- eller nedpilen ( / ) til å stille inn temperaturen (8, 6, 5, 4, 2 °C og superkjølemodus). Det anbefales ikke å bruke kjøleskapet når temperaturen er under 10°C. Kjøleskapet skal betjenes opp til 24 timer i henhold til omgivelsestemperatur, uten avbrudd, etter å ha blitt koblet til. En 5 minutters forsinkelsesfunksjon brukes for å forhindre skader på kompressoren når du tar ut kontakten og sette den inn igjen etter en gi sammenbrudd har oppstått. Kjøleskapet vil begynne å fungere normalt etter 5 minutter. Kombiskapet er laget for å operere i temperaturintervaller som er angitt i kravene, i henhold til klimaklassen som er For å hjelpe deg, har vi utstyrt kombiskapet med en temperaturindikator som er plassert i det kaldeste området. Hver gang enheten for temperaturinnstilling endres, la temperaturen inne i apparatet stabilisere før du går videre, om nødvendig, med en ny temperaturinnstilling. plasseringen av temperaturinnstillingsinnretningen må gradvis endres. Vent i minst 12 timer før du starter en ny sjekk og potensiell endring. MERK: Etter gjentatte åpninger (eller forlenget åpning) av døren eller etter å sette fersk mat inn i apparatet, indikasjonen "OK" ikke skal vises i indikatoren for temperaturinnstillingen. [. . . ] Superkylningsläget och superfrysningsläget kan väljas, men semesterläget avbryts omgående om något av lägena väljs. ?ppna inte dörrarna på din kyl och placera inte mat i den under Omgivningstemperaturintervall som anges i standarderna, enligt den klimatklass som anges på informationsetiketten. För att hjälpa dig att ställa in din kyl bättre, har vi utrustat den med en temperaturindikator som är placerad i det kallaste området. OK Eftersom "OK" visas i svart, blir det svårt att se denna indikation om temperaturindikatorn är dåligt upplyst. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING SHARP SJ-BA20IHXI3-EU

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag