Bruker manual SHARP SJ-BA05IMXRE-EU

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for SHARP SJ-BA05IMXRE-EU Vi håper at bruksanvisningen for SHARP SJ-BA05IMXRE-EU er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning SHARP SJ-BA05IMXRE-EU.


SHARP SJ-BA05IMXRE-EU : Last ned den komplette bruksanvisning (9702 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning SHARP SJ-BA05IMXRE-EU

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Brug ikke andre strømforsyninger Før du tilslutter dit køleskab, skal du sikre dig, at oplysningerne på datapladen (spænding og tilsluttet belastning) svarer til ledningsnettet på tilslutningsstedet. * Børn fra 3 til 8 år må lægge varer i og tage varer ud af køleapparater. Mindre børn (3-8 år) forventes ikke at kunne bruge apparater på sikker vis, medmindre det sker under supervision. større børn (8-14 år) og sårbare personer kan bruge apparater sikkert , når de superviseres og har fået den nødvendige vejledning i brugen af apparatet. [. . . ] Superfrysemodus kan avbrytes på samme måte som den velges. merknader: · Maksimal mengde fersk mat (i kilogram) som kan fryses i løpet av 24 timer, er angitt på etiketten på apparatet. For å oppnå maksimal ytelse ved maksimal fryserkapasitet må du aktivere superfrysemodus 3 timer før du legger fersk maten i fryseren. Superfrysemodus avbrytes automatisk etter 24 timer eller hvis frysersensortemperaturen faller under -32 °C. Alarmfunksjonen "Åpen dør" Dersom kjøleskapets eller fryserens dør blir stående åpen i over to minutter, får du høre en pipelyd fra apparatet. Det anbefales ikke å bruke kjøleskapet når temperaturen er under 10°C. Kjøleskapet skal betjenes opp til 24 timer i henhold til omgivelsestemperatur, uten avbrudd, etter å ha blitt En 5 minutters forsinkelsesfunksjon brukes for å forhindre skader på kompressoren når du tar ut kontakten og sette den inn igjen etter en gi sammenbrudd har oppstått. Kjøleskapet vil begynne å fungere normalt etter 5 minutter. Kombiskapet er laget for å operere i temperaturintervaller som er angitt i kravene, i henhold til klimaklassen som er angitt i informasjonsetiketten. Klimaklasse og betydning: T (tropisk): Dette kjøleskapet er beregnet på bruk i omgivelsestemperaturer fra 16 °C til 43 °C. ST (subtropisk): Dette kjøleskapet er beregnet på bruk i omgivelsestemperaturer fra 16 °C til 38 °C. N (temperert): Dette kjøleskapet er beregnet på bruk i omgivelsestemperaturer fra 16 °C til 32 °C. SN (utvidet temperert): Dette kjøleskapet er beregnet på bruk i omgivelsestemperaturer fra 10 °C til 32 °C. Dette apparatet er konstruert for bruk i vanskelige klimaforhold og drives med «Freezer Shield»-teknologi som sikrer at frossen mat i fryseren ikke tiner selv om omgivelsestemperaturen faller så lavt som -15 °C. Dette betyr at apparatet kan installeres i et uoppvarmet rom uten at du trenger å bekymre deg for at den frosne maten i fryseren skal bli dårlig. Når omgivelsestemperaturen igjen når et normalt nivå, kan du fortsette å bruke apparatet som vanlig. For å hjelpe deg, har vi utstyrt kombiskapet med en temperaturindikator som er plassert i det kaldeste området. Hver gang enheten for temperaturinnstilling endres, la temperaturen inne i apparatet stabilisere før du går videre, om nødvendig, med en ny temperaturinnstilling. plasseringen av temperaturinnstillingsinnretningen må gradvis endres. Vent i minst 12 timer før du starter en ny sjekk og potensiell endring. MERK: Etter gjentatte åpninger (eller forlenget åpning) av døren eller etter å sette fersk mat inn i apparatet, indikasjonen "OK" ikke skal vises i indikatoren for temperaturinnstillingen. Ved unormal oppbygging av iskrystaller (bunnveggen av apparatet) i kjøleseksjonen, fordamper (belastet apparatet, høy romtemperatur, hyppige døråpninger), sett temperaturreguleringsinnretning i en nedre posisjon inntil kompressoren stopper. [. . . ] Så du kan installera din apparat utan att oroa dig för att frysta livsmedel i frysen förstörs. När den omgivande temperaturen återgått till den normala kan apparaten användas som normalt. För att hjälpa dig att ställa in din kyl bättre, har vi utrustat den med en temperaturindikator som är placerad i det kallaste området. OK Eftersom "OK" visas i svart, blir det svårt att se denna indikation om temperaturindikatorn är dåligt upplyst. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING SHARP SJ-BA05IMXRE-EU

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag