Bruker manual SHARP R360SLM

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for SHARP R360SLM Vi håper at bruksanvisningen for SHARP R360SLM er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning SHARP R360SLM.


SHARP R360SLM : Last ned den komplette bruksanvisning (5441 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning SHARP R360SLM

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] SE Denna bruksanvisning innehåller viktig information som du bör läsa noggrant innan du använder mikrovågsugnen. Vigtigt: Der kan være en alvorlig sundhedsrisiko, hvis denne brugsanvisning ikke følges, eller hvis ovnen ændres, således at den kører med lågen åben. NO Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon som du må lese nøye før du tar i bruk din mikrobølgeovn. Viktig: Det kan være risiko for alvorlige helseskader dersom bruksanvisningen ikke følges, eller hvis ovnen modifiseres slik at den kan brukes med døren åpen. [. . . ] ADVARSEL: Tillat at barn bruker apparatet uten overvåkning først når det er gitt passende instruksjon slik at barnet er i stand til å bruke ovnen på en trygg måte og forstår farene ved feil bruk. Det er risikofylt for enhver annen person enn en kvalifisert person å utføre service- eller reparasjonsarbeid som innebærer fjerning av dekselet som beskytter mot eksponering fra mikrobølgeenergi. ADVARSEL: Væsker og andre matvarer må ikke varmes opp i lukkede beholdere idet de kan eksplodere. Hardkokte egg må ikke varmes opp i mikrobølgeovnen siden de kan eksplodere når mikrobølgekokingen er ferdig. Skrell og del hardkokte egg opp i skiver før det varmes opp i mikrobølgeovnen. Innholdet på tåteflasker og babymatglass må røres og ristes og temperaturen kontrolleres før innholdet serveres barnet for å unngå skolding. Døren, det ytre kabinettet, ovnsrommet, tallerkner og annet tilbehør vil bli meget varme når ovnen er i bruk 18. Man må utvise forsiktighet slik at ikke disse områdene berøres. For å unngå brannskader må det brukes tykke ovnshansker. Før rengjøring må man forsikre seg om at ovnen ikke er varm. Når matvarer varmes opp i plasteller papirbeholdere må det holdes et øye med ovnen med tanke på faren for antenning. Dersom det oppdages røyk, må ovnen slås av eller støpslet på den elektriske ledningen trekkes ut av kontakten, og døren må holdes lukket for å hindre oppblussing av flammer. Å ikke holde ovnen ren kan føre til nedbryting av overflatene, som i sin tur kan redusere utstyrets livslengde og muligens føre til farlige situasjoner. Ikke bruk sterke og/eller slipende rengjøringsmidler eller skarpe metallskraper for å rengjøre glasset i døren, dette kan skade glassets overflate, som i sin tur vil kunne føre til at glasset sprekker. Se instruksjoner for rengjøring av dørpakning, hulrom og nærliggende deler på side NO-4. ADVARSEL: Apparatet og de medfølgende delene blir varme under bruk. Barn som er yngre enn 8 år må holdes på avstand, med mindre de er under oppsyn. Vis varsomhet, slik at ingen kommer i kontakt med varme gjenstander inni ovnen. Det elektriske støpslet må være lett tilgjengelig slik at det raskt kan trekkes ut i en nødsituasjon. Ikke plasser ovnen i et område hvor det bygges opp varme, for eksempel nær en konvensjonell ovn. Ikke installer ovnen i et område med høy luftfuktighet eller hvor det kan samle seg fuktighet. Ikke bruk mikrobølgeovnen til å varme opp olje for frityrsteking. [. . . ] Bruk bare en klut fuktet med vann og tørk over panelet inntil det er rent. Ikke bruk noen form for kjemikalier eller slipende rengjøringsmidler. Ovnens indre For rengjøring, tørk vekk sprut og søl med en myk, fuktig klut eller svamp etter hver gangs bruk, mens ovnen ennå er varm. For kraftigere søl, bruk et mildt såpevann og tørk over flere ganger med en fuktig klut inntil alle rester er fjernet. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING SHARP R360SLM

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag