Bruker manual SEVERIN KS 9816

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for SEVERIN KS 9816 Vi håper at bruksanvisningen for SEVERIN KS 9816 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning SEVERIN KS 9816.


SEVERIN KS 9816 : Last ned den komplette bruksanvisning (1046 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning SEVERIN KS 9816

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Kommerciel brug, heller ikke til brug Børn må aldrig få lov til at udføre nogen former for rengøring eller vedligehold af dette apparat medmindre de er under opsyn. Advarsel: Hold børn væk fra emballeringen, da denne udgør en mulig risiko for tilskadekomst, ved f. Den is som fjernes fra fryseren ved afrimning skal kasseres, den er ikke egnet til at blive spist. Væsker, som kan indfryses i fryseren: Den slags flasker kan sprænges under indfrysningen. [. . . ] Når man opbevarer allerede dybfrosne fødevarer må man være opmærksom på producentens information om holdbarhed på emballagen. hvis dette ikke er oplyst , bør en opbevaringsperiode imidlertid ikke overskride 3 måneder fra indkøbsdato. Når der købes dybfrosne fødevarer skal man altid sikre sig at de er gennemfrosne og at emballagen ikke viser tegn til beskadigelse. For at bibeholde kvaliteten på de dybfrosne fødevarer, bør de altid kun transporteres i dertil egnede frostposer og straks overføres til et af fryserens rum. Check altid emballagen på dybfrosne varer omhyggeligt: Hvis emballagen viser tegn på fugt, er boblet op eller buler ud, kan det være tegn på at fødevaren ikke har været opbevaret korrekt og kan være ødelagt. Opbevaringstiden for dybfrosne fødevarer afhænger stort set af den omgivende temperatur, termostatindstillingen, hvilken slags fødevare det drejer sig om, og tiden fra butik til fryser, men også af hvor ofte døren til fryseren åbnes og hvor længe den står åben. Indpakningsmaterialet bør luftes godt før brug og tjekkes for huller (lufttæthed) inden indfrysning af fødevaren. Hvor ofte døren til fryseren har været åbnet), vil der dannes et lag af is på fryseelementerne placeret under skufferne og på skuffernes forside. Når fryseren afrimes skal man sikre sig at stikket er taget ud af stikkontakten, skal al maden tages ud af fryseren og opbevares på Nogen former for rensevæsker, som indeholder alkohol. Hvis dette imidlertid ikke kan undgås, må der installeres en egnet form for isolering mellem varmekilden og apparatet. Problemløsning Visse typiske lyde kan høres når der tændes for fryseren. Den følgende tabel viser en liste over mulige fejl, hvad der eventuelt forårsager den og løsningsforslag. forårsaget af at kølevæsken flyder gennem kredsløbet. Hvis problemet ikke bliver løst, må man afbryde strømforsyningen til fryseren og kontakte vores afdeling for Kundeservice. Transport af apparatet For at forebygge at apparatet beskadiges under transport skal man sørge for at alt tilbehør og komponenter både indog udvendigt er tilstrækkeligt sikrede. Skader, der er opstået som følge af forkert behandling, normalt slid samt på skrøbelige dele som f. I tilfælde af fejlfunktion eller problemer med apparatet, bedes man tage kontakt til vores afdeling for Kundeservice. Apparaten bör endast användas av personer som bekantat sig med dessa instruktioner. Liten miljöpåverkan, men som dock är lättantändlig. Denna apparat kan endast användas av barn (minst 8 år gamla) och av personer som har minskad fysisk rörelseförmåga, reducerat sinneseller mentaltillstånd, eller som har bristfällig erfarenhet och kunskap, förutsatt att dessa personer är under uppsyn eller har fått tillräckliga instruktioner beträffande apparatens användning och vet vilka risker och säkerhetsåtgärder som användningen innefattar. [. . . ] Notera att även en liten höjning av temperaturen resulterar i att förvaringstiden för livsmedlen förkortas och att livsmedlen borde konsumeras så snart som möjligt. Kompressorutrustningen; när kompressorn startas upp är ljudnivån något högre under en kort tid. Kontrollera om alltför mycket mat är förvarat i enheten termostaten är inställd på 'COLD' (i detta fall bör du ställa den till ett högre värde) dörren är inte ordentligt stängd det finns för mycket damm på kondensorn. Enheten är för nära väggen eller ett annat föremål som finns bakom eller vid sidorna av enheten. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING SEVERIN KS 9816

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag