Bruker manual SENNHEISER CX 300S

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for SENNHEISER CX 300S Vi håper at bruksanvisningen for SENNHEISER CX 300S er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning SENNHEISER CX 300S.


SENNHEISER CX 300S : Last ned den komplette bruksanvisning (3246 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning SENNHEISER CX 300S

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Forebyggelse af sundhedsskader og ulykker 33 Lyt ikke ved kraftig lydstyrke i lang tid ad gangen for at undgå høreskader. [. . . ] Bortskaffelse • WEEE-direktivet (2012/19/EU) Symbolet med den overstregede skraldespand på hjul på produktet, batteriet/det genopladelige batteri (hvis relevant) og/eller emballagen gør opmærksom på, at disse produkter ikke må bortskaffes med det normale husholdningsaffald efter afslutningen af sin levetid men skal bortskaffes separat i overensstemmelse med forskrifterne. overhold de gældende lovmæssige forskrifter i dit land angående affaldssortering med henblik på emballagerne. Yderligere informationer om genanvendelse af disse produkter kan fås på kommunekontoret, de kommunale genbrugsstationer eller hos din Sennheiser-partner. Var alltid mycket försiktigt och mycket långsamt när du tar ut dina in-ear-hörlurar från dina öron. 33 Använd endast utrustning / tillbehör / reservdelar som medföljer eller som rekommenderas av Sennheiser. Det anses som felaktig oavsedd användning när produkten används för a ­ nvändningar som inte nämns i tillhörande produktblad. [. . . ] Menghindari Kerusakan dan Gangguan pada Produk 33 Pastikan produk tetap kering dan jauhkan dari temperatur yang terlalu rendah atau terlalu tinggi (pengering rambut, pemanas, sinar matahari dalam waktu lama, dll. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING SENNHEISER CX 300S

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag