Bruker manual SAMSUNG NK24N5703BS

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for SAMSUNG NK24N5703BS Vi håper at bruksanvisningen for SAMSUNG NK24N5703BS er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning SAMSUNG NK24N5703BS.


SAMSUNG NK24N5703BS : Last ned den komplette bruksanvisning (4534 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning SAMSUNG NK24N5703BS

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Benyt et rør, der har så få kurver som muligt (max. For at benytte emhætten i denne udgave skal der monteres et supplerende filtreringssystem baseret på aktivt kul. installering Minimumsafstanden mellem kogegrejets støtteoverflade på komfuret og den nederste del af emhætten må ikke være under 50cm ved elektriske kogeplader, og ikke under 65cm ved gasblus eller komfurer med både gasblus og elektriske kogeplader. Sørg for, at der ikke (af transporthensyn) er tilbehør internt i emhætten (for eksempel poser med skruer, garantier etc. [. . . ] Frie flammer kan skade filtrene og medføre brann og må derfor alltid unngås. Når det gjelder tekniske mål og sikkerhet for røykuttak, følg nøye alle lokale forskrifter og regler. Oppsugd luft må ikke føres inn i et rør som benyttes som uttak for apparater med gassforbrenning eller annen brensel. Ikke bruk hetten uten lyspære eller med feilmontert lyspære, da det finnes fare for elektriske støt. Bruk kun de festeskruene som leveres sammen med apparatet for å utføre installasjonen eller, hvis de ikke utleveres, kjøp riktige skruer. Bruk riktig lengde på skruene som er oppført i Installasjonsveiledningen. Vennligst ta kontakt med et autorisert servicesenter eller lignende kvalifisert personell hvis man er i tvil. Manglende installasjon av skruer og festeanordninger i samsvar med disse instruksjonene kan føre til elektriske farer. Ikke bruk tidsmåler, timer, separat fjernkontroll eller andre typer anordninger som aktiveres automatisk. Ikke må behandles som vanlig husholdningsavfall, men må leveres til et egnet For videre informasjon om behandling, Renovasjonskontoret for husholdningsavfall eller butikken hvor du kjøpte produktet. Forslag til riktig bruk for å redusere miljøpåvirkning: Skru PÅ ventilatorhetten på minimum hastighet når du starter matlagingen og lå den holdes i gang i noen minutter etter at matlagingen er ferdig. ?k hastigheten kun ved store mengder røyk og damp og bruk boost-hastighet(er) kun i ekstreme situasjoner. Bruk maksimum diameter på kanalsystemet som er angitt i denne bruksanvisningen for å optimalisere effektivitet og minimere støy. Ventilatoren er ment for avtrekk av røyk og damp fra matlaging og er kun til husholdningsbruk. Ventilatorhetten er laget for å brukes med direkte avtrekk der avtrekksluften føres ut i friluft, eller med resirkulering av avtrekksluften. avtrekksversjon Dampene føres ut i friluft gjennom et avløpsrør som er festet til koblingsflensen. Bruk av rør og avtrekksåpning på veggen med en mindre diameter, vil medføre en minsking i avtrekksytelsene og en drastisk økning av støyen. Bruk et rør med færrest mulig vinkler (vinkelen må aldri være skarpere enn 90°). Hvis ventilatoren ønskes brukt i avtrekksversjon må man ta ut kullfilteret fra viften. filterversjon Luften som suges opp blir renset, og fett og lukter fjernes før den føres tilbake i rommet. Hvis man vil bruke ventilatoren i denne versjonen, er det nødvendig å installere et ekstra filtersystem basert på aktivt kull. installasjon Minimumsavstanden mellom koketoppen og undersiden av kjøkkenventilatoren må ikke være på mindre enn 50cm når det gjelder elektriske kokeplater og 65cm når det gjelder gassbluss og kombinerte koketopper. [. . . ] aDVARSEL Reparasjoner på apparatet må kun utføres av kvalifisert teknisk servicepersonell. Feilaktige inngrep kan forårsake betydelige risikoer for brukeren. Hvis apparatet har behov for reparasjoner bes man kontakte nærmeste servicesenter. Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för eventuella funktionsfel, skador eller bränder som uppstår på apparaten på grund av att instruktionerna i denna manual inte har respekterats. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING SAMSUNG NK24N5703BS

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag