Bruker manual RED CASTLE CITYLINK 3

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for RED CASTLE CITYLINK 3 Vi håper at bruksanvisningen for RED CASTLE CITYLINK 3 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning RED CASTLE CITYLINK 3.


RED CASTLE CITYLINK 3 : Last ned den komplette bruksanvisning (2147 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning RED CASTLE CITYLINK 3

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Poussette canne “évolutive” Umbrella stroller (travel system compatible) ™ CZ Návod na použití DE Gebrauchsanweisung EE Kasutusjuhend ES Instrucciones de uso FR Mode d’emploi GB Instructions for use HU Használati utasítás IT Istruzioni per l’uso LT Naudojimo instrukcija LV Lietošanas pamācība NL Gebruiksaanwijzing NO Bruksanvisning PL Instrukcja użycia PT Instruções de utilização RU Инструкция по эксплуатации SE Användar instruktioner SK Návod na použitie 2 CZ UPOZORNĚNÍ: Udržujte dítě v bezpečné vzdálenosti pokud kočár skládáte nebo rozkládáte. 1 CZ Rozkládání DE Aufklappen der buggy EE Lahtipakkimine ES Desplegado de la silla FR Depliage GB Unfolding HU Szétnyitás IT Istruzioni LT Išlankstymas LV Atvēršana NL De wandelwagen uitklappen NO Slå opp PL Rozkładanie PT Abrir RU Раскладывание SE Fälla upp barnvagnen SK Rozkladanie CZ DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, že podvozek je pevně zajištěn. [. . . ] Hver gang du bruker vognen må du sjekke at innfestingen av vognbag eller sitteinnsats er korrekt. € • • • • • • 48 GENERELLE INSTRUKSJONER • Denne trillen er laget for transport av et barn fra 6 måneder og opp til max 15 kg. Verken RED CASTLE FRANCE eller deres distributører kan holdes ansvarlig dersom dette ikke er tilfelle. Vær oppmerksom på at ukorrekt bruk av vognen kan skade den og være farlig for ditt barn. • Bruk ikke reservedeler eller tilbehør som ikke er anbefalt av RED CASTLE FRANCE. € For å unngå faren for kvelning, skal alle plastposer holdes utenfor barns rekkevidde. € Bruk alltid 5-punktsselen, korrekt justert så den passer barnet, når du bruker vognen. € Barn skal alltid holdes borte fra trillen når den justeres eller slås opp eller sammen, da de kan komme til å få fingrene i klem. € Vognen skal alltid kunne åpnes og lukkes uten vanskeligheter. € Sørg for at alle sikkerhetsmekanismer er klare før bruk og at de brukes korrekt. € Overlessing, feil sammenslåing og bruk av tilbehør som ikke er godkjent av produsent, kan skade eller ødelegge vognen (særlig bruk av søskenbrett). € TA ALLTID BARNET UT av vognen når du går opp og ned trapper eller rulletrapper (elle når du reiser med annen offentlig kommunikasjon som trikk og lignende). [. . . ] ALLMÄNNA INSTRUKTIONER • Denna barnvagn är gjord för transport av ett barn från 6 månader upp till en maxvikt på 15 kg plus en tilläggsvikt på 2 kg i korgen under vagnen. € Överbelastning, inkorrekt ihopfällning och användning av tillbehör som ej godkänts av tillverkaren kan allvarligt skada barnvagnen (särskilt användning av ”buggy boards”). [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING RED CASTLE CITYLINK 3

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag