Bruker manual PHILIPS HR3705/00

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for PHILIPS HR3705/00 Vi håper at bruksanvisningen for PHILIPS HR3705/00 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning PHILIPS HR3705/00.


PHILIPS HR3705/00 : Last ned den komplette bruksanvisning (1761 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning PHILIPS HR3705/00

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Apparaterne kan benyttes af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, såfremt de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici. Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter eller tilbehør/dele , som ikke specifikt er anbefalet af Philips. [. . . ] Slå av apparatet og koble fra strømmen hvis du lar det stå uten tilsyn, og før montering, demontering, rengjøring, bytting av tilbehør og før du berører deler som beveger seg under bruk. forsiktig · Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre produsenter eller som Philips ikke spesifikt anbefaler. Hvis du bruker slikt tilbehør eller slike deler, blir garantien ugyldig. Hvis apparatet håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerhåndboken, er det trygt å bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato. gjenvinning Dette symbolet betyr at produktet ikke må avhendes som vanlig restavfall (2012/19/EU). følg nasjonale regler for egen innsamling av elektriske og elektroniske produkter. Hvis du kaster produktet på riktig måte, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø. For å få fullt utbytte av støtten som Philips tilbyr, må du registrere produktet på www. Med den nye mikseren til daglig bruk går bakingen lettere og raskere, og resultatet smaker kjempegodt. C Utløserknapp: Trykk inn for å løse ut trådvispene/ båndvispene/eltekrokene som er satt inn. Før bruk første gang Før du bruker apparatet for første gang, må alle delene som kommer i kontakt med mat, rengjøres grundig. For mer krevende jobber trykker du på og holder nede Hvis du har problemer med å få tak i tilbehør til apparatet, kan du kontakte Philips kundestøtte der du bor. [. . . ] För att du ska kunna dra full nytta av den support som Philips erbjuder ber vi dig att registrera din nya produkt på www. Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land kan du vända dig till din lokala Philips-återförsäljare. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING PHILIPS HR3705/00

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag