Bruker manual PHILIPS HR1594/00

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for PHILIPS HR1594/00 Vi håper at bruksanvisningen for PHILIPS HR1594/00 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning PHILIPS HR1594/00.


PHILIPS HR1594/00 : Last ned den komplette bruksanvisning (9808 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning PHILIPS HR1594/00

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Hvis du anvender en sådan type tilbehør eller dele, annulleres garantien. Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges. Når mixeren anvendes håndholdt, er den udstyret med det innovative FlexiMix-system, som gør det muligt for piskerisene og dejkrogene at bevæge sig op og ned, når de kommer i kontakt med skålen. De to trådpiskeris/båndpiskeris (eller dejkrogene) bevæger sig uafhængigt af hinanden, så de kan tilpasse sig til enhver skåls form. [. . . ] Slå av apparatet og koble fra strømmen hvis du lar det stå uten tilsyn, og før montering, demontering, rengjøring, bytting av tilbehør og før du berører deler som beveger seg under bruk. Hvis knivene setter seg fast, må du trekke støpselet ut av stikkontakten før du fjerner ingrediensene som blokkerer knivene. Ikke berør eller stikk noen gjenstander inn i tannhjulene på mikserstativet, særlig når apparatet er i bruk. Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre produsenter eller som Philips ikke spesifikt anbefaler. Hvis du bruker slikt tilbehør eller slike deler, blir garantien ugyldig. Hvis apparatet håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerhåndboken, er det trygt å bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato. Når et produkt er merket med en søppeldunk med kryss over, betyr det at produktet dekkes av EU-direktiv 2002/96/EF: Hvis du deponerer gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø. Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www. Nå mikseren brukes som håndholdt er den utstyrt med det nyskapende FlexiMix-systemet, som gjør at vispene og deigkrokene beveges opp og ned når de berører bollen. De to trådvispene/ båndvispene (eller eltekrokene) beveges uavhengig av hverandre, noe som gjør at de justeres etter formen på alle slags boller. På grunn av dette er det mye enklere å nå alle delene i bollen og å blande alle ingrediensene grundig. FlexiMix-systemet gjør at mikseren blir enklere å håndtere og gir deg bedre kontroll over blandeprosessen. Trykk på og hold nede for å øke hastigheten Før du bruker apparatet for første gang, må du rengjøre alle delene som kommer i kontakt med mat grundig. 1 Rengjør mikserenheten , stativet og holderen med en fuktig klut. 2 Vask vispene, eltekrokene, stavmikseren, bollen, hakkeren og begeret i varmt vann tilsatt litt Når du bruker mikseren som håndholdt, slår du på FlexiMix-knappen for å bruke flexiMix-funksjonen. Når FlexiMix er på, beveges vispene eller deigkrokene opp og ned når de berører bollen, noe som gjør det enklere å nå alle delene av bollen. Trykk slikkepotten mot siden av bollen for å fjerne ingredienser som ikke er mikset inn, slik at Du kan bruke mikseren med eller uten stativet. Trykk på og hold nede TURBO for å slå på håndsettet. [. . . ] Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas. När elvispen används som mixerstav har den det innovativa FlexiMix-systemet, som gör att visparna och degkrokarna kan röra sig upp och ned när de vidrör skålen. De två tråd-/bladvisparna (eller degkrokarna) rör sig oberoende av varandra, vilket gör att de anpassar sig efter olika skålars form. Tryck slickepotten mot insidan av skålen för att ta bort ingredienser som fastnat så att allt blir väl Om ingredienserna fastnar på sidorna av skålen för hackaren tar du bort dem med en slickepott eller Du kan köpa tillbehör till den här apparaten hos din Philips-återförsäljare eller hos ett Philips serviceombud. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING PHILIPS HR1594/00

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag