Bruker manual PHILIPS HD7769

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for PHILIPS HD7769 Vi håper at bruksanvisningen for PHILIPS HD7769 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning PHILIPS HD7769.


PHILIPS HD7769 : Last ned den komplette bruksanvisning (1195 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning PHILIPS HD7769

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Bemærk: Fyld aldrig vandtanken til op over mærket for 10 kopper. Sørg for, at der er nok kaffebønner i dobbeltbeholderen til den mængde kaffe, du vil brygge (fig. Advarsel: Brug ikke uristede eller karamelliserede bønner, der kan forårsage, at kværnen låser sig fast. Brug kaffebønner i stedet for espressobønner, idet espressobønner kan beskadige kværnen. [. . . ] Refleksjonen endres fra lys til mørk per kopp med vann som fylles på. Advarsel: Ikke bruk uristede eller karamelliserte bønner, for å forhindre at kvernen tilstoppes. Bruk kaffebønner i stedet for espressobønner, da espressobønner kan skade kvernen. Det finnes ni forskjellige Tips: Med knotten for grovhet kan du velge mellom 9 forskjellige innstillinger. Ikonene angir 3 forhåndsvalgte optimale innstillinger, men du kan velge hvilken som helst innstilling mellom disse. vi anbefaler at du prøver deg frem med ulike kverneinnstillinger til du finner en du liker. 7 Vri på beholdervelgeren for å velge mellom de to beholderne (Fig. Merk: Når du bytter mellom kaffebønnebeholdere eller kaffebønner, blir det alltid igjen spor av den forrige typen kaffebønner som ble kvernet. Hvis valgt antall kopper er mindre enn mengden vann, blir kaffen svakere enn du hadde tenkt. 15 Apparatet holder kaffen varm inntil det slår seg av automatisk. Hvis du ikke trenger å holde kaffen varm, trykker du på av/på-knappen for å slå av apparatet (Fig. Hvis du ønsker å bruke forhåndsmalt kaffe i stedet for kaffebønner, følger du trinnene nedenfor. 11 Trykk deretter en gang til midt på kontrollknappen for å starte traktingen (Fig. 13 Apparatet holder kaffen varm inntil det slår seg av automatisk. Sørg for at alle trinnene i trakteprosessen er unnagjort med enten ferdigmalt kaffe eller kaffebønner før du stiller inn timeren. Blinker på skjermen for å vise at du må stille inn tiden i timer. dryppstoppfunksjon Dryppstoppfunksjonen gjør at du kan fjerne kannen fra kaffetrakteren før trakteprosessen er ferdig. Når du fjerner kannen, sørger dryppstoppfunksjonen for at det slutter å renne kaffe inn i kannen. Hvis du ikke setter kannen tilbake på varmeplaten innen 20 sekunder, renner kurven over. rengjøring og vedlikehold Rengjør etter hver gangs bruk Ikke senk ned apparatet i vann eller annen væske, og ikke skyll det under rennende vann. 4 Rengjør filterkurven og det permanente filteret med varmt vann og litt oppvaskmiddel, eller gjør 27) ved hjelp av enden på rengjøringsbørsten for kaffebønnerennen. 6 Trykk på og hold knappen for styrkevalg inne i fire sekunder (Fig. [. . . ] 1 Se till att apparaten är avstängd men att stickkontakten sitter i vägguttaget. Ikonerna visar 3 förvalda optimala inställningar men du kan välja någon inställning mellan dem. Om du väljer ett antal koppar som är mindre än mängden vatten blir kaffet svagare än du tänkt. Om det behövs kan du upprepa steg 14 tills det vatten som kommer ut ur bryggaren inte längre smakar eller luktar ättika. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING PHILIPS HD7769

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag