Bruker manual OLYMPUS 10X50

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for OLYMPUS 10X50 Vi håper at bruksanvisningen for OLYMPUS 10X50 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning OLYMPUS 10X50.


OLYMPUS 10X50 : Last ned den komplette bruksanvisning (1964 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning OLYMPUS 10X50

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Vedligeholdelse og opbevaring • Fjern alt støv med en blæser, og tør forsigtigt af med en ren klud. Ud over den 1-årige verdensomspændende garanti, som gives af OLYMPUS IMAGING CORP. I Japan, gælder den europæiske garanti, som gives af OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH, i 25 år fra kikkertens købsdato. [. . . ] Drei fokuseringsringen mens du ser med det høyre øyet gjennom det høyre okularet, og fokuser til du kan se det valgte motivet klart. Tilpass dioptrikontrollen på venstre eller høyre okular mens du ser med det venstre eller høyre øyet. Drei på dioptrijusteringskontrollen mens du ser med det venstre eller høyre øyet gjennom venstre eller høyre okular helt til det samme motivet er i fokus (avhengig av kikkertmodell). Mens du ser i kikkerten dreier du på fokuseringsringen helt til motivet er så skarpt som mulig. Rotiţi dispozitivul de ajustare a dioptriilor în timp ce vă uitaţi cu ochiul stâng sau cu cel drept prin ocularul stâng sau prin cel drept, până când focalizaţi obiectul (în funcţie de modelul de binoclu). Se gjennom begge okularene og drei zoomknappen til du ser motivet i ønsket størrelse. Innstilling av okularringen Roter okularringen mot klokken og sett den til punktet der det høres et klikk (vises med stiplet linje). • Brillebrukere bør sette den på innskjøvet klikk-punkt. Vedlikehold og oppbevaring • Fjern alt støv med en blåser og tørk forsiktig av med en ren klut. Hvis okularene er tilsmusset kan du tørke dem av med en klut som er fuktet med vanlig linserensevæske. Ikke bruk fortynnere, bensin eller organiske løsemidler for å rengjøre kikkerten. • Hvis kikkerten ikke brukes i lengre perioder skal den oppbevares på et godt ventilert sted. • Ikke utsett kikkerten for sterke støt eller la den falle. € Lever inn kikkerten til en Olympus-servicestasjon dersom den er skadet eller ikke fungerer korrekt. Generelle betingelser Denne verdensomspennende garantien må fremvises ved en Olympus-autorisert service-stasjon før reparasjoner kan gjøres under garantibetingelsene. Garantien er bare gyldig hvis garantisertifikat og kjøpsbevis kan fremvises for Olympus-servicestasjonen som utfører reparasjonen. I tillegg til garantien på ett år som gjelder i hele verden og som er utstedt av OLYMPUS IMAGING CORP. I Japan, er den europeiske garantien som utstedes av OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH gyldig i 25 år fra kjøpsdatoen for kikkerten. [. . . ] Av en defekt på produktet, og spesielt alle tap eller skader som oppstår på linser, film, annet utstyr eller tilbehør som brukes sammen med produktet eller alt annet tap som oppstår pga. Påse derfor at ditt navn, forhandlerens navn, serienummeret og år, måned og dag for kjøpet er fullstendig utfylt, eller at originalfaktura eller kjøpsbevis (som viser forhandlerens navn, kjøpsdato og produkttype) er heftet til garantibeviset. Olympus forbeholder seg retten til å nekte kostnadsfri service hvis verken garantibeviset er fullstendig utfylt eller dokumentene nevnt ovenfor er vedlagt, eller hvis informasjonen de inneholder er ufullstendig eller uleselig. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING OLYMPUS 10X50

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag