Bruker manual OBH NORDICA 7541 VEGA

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for OBH NORDICA 7541 VEGA Vi håper at bruksanvisningen for OBH NORDICA 7541 VEGA er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning OBH NORDICA 7541 VEGA.


OBH NORDICA 7541 VEGA : Last ned den komplette bruksanvisning (1448 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning OBH NORDICA 7541 VEGA

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Denna apparat kan användas av personer (inklusive barn från 8 år och uppåt) med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om användning sker under övervakning eller efter instruktion hur apparaten används på ett säkert sätt av en person som ansvarar för deras säkerhet och att de är medvetna om möjliga risker. Barn bör vara under uppsyn för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn kan inte alltid uppfatta och förstå potentiella risker. Under användning kan ugnsluckan, höljet samt ugnsfönstret bli varma. [. . . ] € Bruk aldri mikrobølgeovn til å oppbevare ting i som for eksempel papir, kokebøker el. Varer som ikke er syltet korrekt kan bli dårlige og være skadelige. € Hele egg med skall og hele hardkokte egg bør ikke varmes opp i mikrobølgeovn, da de kan eksplodere selv etter avslutning av mikrobølge oppvarmingen. Bør stikkes flere hull på før tilberedning, da man ellers kan risikere at damp bygges opp innenfra og disse kan eksplodere. • Ventilasjonsåpningen må ikke tildekkes og det må ikke stikkes noe inn i åpningene i det ytre kabinettet. € Forsøk aldri å fjerne deler fra mikrobølgeovn, slik som føtter, skruer, koblinger etc. eller å fjerne (micaplaten) som beskytter mot mikrostråling. € Tilbered aldri mat direkte på dreietallerken, men sett det på noe kjøkkenutstyr som er beregnet for mikrobølgeovn. Tildekk alltid maten med lokk (ikke ved grilling) eller mikrobestandig plastfolie (stikk et par hull i folien). Bruk aldri sterke rengjøringsmidler da dette kan skade ut- og innvendige flater. Indd 40 2017-02-09 11:00:05 Følgende deler kan rengjøres med en fuktig klut med litt mild oppvaskmiddel. Det kan oppstå lukt under bruk, men dette er ikke en funksjonsfeil. Vær spesielt oppmerksom på følgende i forbindelse med rengjøring: • Unngå at det kommer vann inni ventilasjonsåpningene. € Vær nøye med å sette roteringshjulet riktig på plass etter rengjøring. Skulle det bli mye fett eller skulle den bli mørk skal den byttes. Kjøkkenutstyr som kan brukes i mikrobølgeovn Kjøkkenutstyr Varmebestandig glass Keramikk og porselen Ikke varmebestandig glass Mikrobølgebestandig plast Mikrobølgebestandig plastfolie Tørkepapir Metallbolle Metallrist Kjøkkenutstyr av metall og aluminiumsfolie Mikro Ja Ja Nei Ja Ja Ja Nei Nei Nei Grill Ja Nei Nei Nei Nei Nei Ja Ja Ja Bruk kun tallerken og beholdere som er beregnet for bruk i mikrobølgeovn. Stop/Clear Trykk på knappen en gang og tilberedningen stopper tilfeldig, trykk to ganger for å avslutte tilberedningen. Trykk på knappen for å nullstille mikrobølgeovnens innstillinger. Trykk på ”Clock/Pre-Set” knappen en gang og timetalelt blinker. Still inn timetalelt med å vri på funksjonsknappen til ønsket tid (0-23). Trykk på ”Clock/Pre-Set” knappen igjen og minuttallet begynner å blinke. Still inn minuttalet med å vri på funksjonsknappen til ønsket tid (0-59). [. . . ] avlevering av produktet Elektriske og elektroniske apparater skal innsamles og deler av de gjenvinnes. Denne produsentens kommersielle garanti dekker alle kostnader knyttet til gjenoppretting av bevist defekt produkt, slik at det samsvarer med de 48 7541_UL_0214. Indd 48 2017-02-09 11:00:06 opprinnelige spesifikasjonene, gjennom reparasjon eller bytting av eventuelle deler samt nødvendig arbeid. OBH Nordica kan velge å bytte ut produktet med et erstatningsprodukt i stedet for å reparere et defekt produkt. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING OBH NORDICA 7541 VEGA

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag