Bruker manual NOKIA N91-2 8GB

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for NOKIA N91-2 8GB Vi håper at bruksanvisningen for NOKIA N91-2 8GB er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning NOKIA N91-2 8GB.


NOKIA N91-2 8GB : Last ned den komplette bruksanvisning (2687 Ko)

Du kan også laste ned følgende bruksanvisninger som omhandler dette produktet

   NOKIA N91-2 8GB (2573 ko)
   NOKIA N91-2 8GB ADDITIONAL APPLICATIONS (516 ko)
   NOKIA N91-2 8GB (2573 ko)
   NOKIA N91-2 8GB (2698 ko)
   NOKIA N91-2 8GB ADDITIONAL APPLICATIONS (531 ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning NOKIA N91-2 8GB

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-43 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra http://www. nokia. com/phones/declaration_of_conformity/. Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten, men også for ekstrautstyr merket med dette symbolet. [. . . ] Tillat meldinger fra ­ Hvis du vil tillate meldinger fra alle, velger du Alle. Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved. Motta chat-innstillinger Du må lagre innstillingene for å få tilgang til tjenesten du vil bruke. Det kan hende at du mottar innstillingene i en 65 Mine egne Mine egne Mine egne Tillat invitasjoner fra ­ Hvis du vil tillate invitasjoner bare fra chat-kontaktene dine, velger du Bare Chat-kont. . Chat-invitasjoner sendes av chat-kontakter som vil at du skal delta i deres grupper. ­ Velg hvordan chat-kontaktene skal sorteres: Alfabetisk eller Etter tilk. status. Tilgj. hetsoppdatering ­ Hvis du vil velge hvordan du oppdaterer informasjon som viser om chat-kontaktene dine er i tilkoblet eller frakoblet modus, velger du Automatisk eller Manuelt. Frakoblede kontakter ­ Velg om du vil at chat-kontakter med frakoblet status skal vises i listen for chat-kontakter. Min meldingsfarge ­ Velg hvilken farge du ønsker å ha på chat-meldingene som du sender. ­ Velg hvilken farge du ønsker å ha på chat-meldingene som du mottar. Varseltone for Chat ­ Endre tonen som spilles av når du mottar en ny chat-melding. Hvis du vil søke etter brukere i visningen Chat-kontakter, velger du Valg > Ny Chat-kontakt > Søker fra server. Du kan søke etter Brukernavn, Bruker-ID, Telefonnummer og E-postadresse. Delta i chat-grupper Visningen Chat-grupper viser en liste over chat-gruppene du har lagret, eller som du for øyeblikket deltar i. Hvis du vil delta i en chat-gruppe som ikke finnes på listen, men som du kjenner gruppe-ID-en til, velger du Valg > Delta i ny gruppe. Hvis du vil forlate chat-gruppen, velger du Valg > Forlat Chat-gruppe. Chat Når du deltar i en chat-gruppe, kan du vise meldingene som utveksles i gruppen, og sende dine egne meldinger. Hvis du vil sende en melding, skriver du meldingen i meldingsredigeringsfeltet og trykker styrespaken. Hvis du vil sende en privat melding til en deltaker, velger du Valg > Send privat melding. Hvis du vil svare på en privat melding som er sendt til deg, velger du meldingen og Valg > Svar. Søke etter chat-grupper og -brukere Hvis du vil søke etter grupper i visningen for Chat-grupper, velger du Valg > Søk. Du kan søke etter Gruppenavn, Emne og Medlemmer (bruker-ID). 66 Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved. Hvis du vil unngå å motta meldinger fra bestemte deltakere, velger du Valg > Blokkeringsvalg og det ønskede alternativet. Hvis du vil sende svar på innkommende meldinger automatisk, velger du Valg > Slå på autosvar. Du kan fortsatt motta meldinger. Logge chat-samtaler Hvis du vil logge meldingene som utveksles i løpet av en samtale eller mens du deltar i en chat-gruppe, velger du Valg > Logg chat. samtaler i hovedvisningen. Chat-kontakter I visningen Chat-kontakter kan du hente chat-kontaktlister fra serveren, eller legge til en ny chat-kontakt i en kontaktliste. Når du logger på serveren, hentes den sist brukte chat-kontaktlisten automatisk fra serveren. Hvis du vil opprette en ny kontakt, velger du Valg > Ny Chat-kontakt > Angi manuelt. [. . . ] Områder med eksplosjonsfare omfatter steder der du normalt vil bli bedt om å slå av kjøretøyets motor. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller til og med tap av liv. Slå av enheten på bensinstasjoner, 128 Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved. Advarsel: I profilen Frakoblet kan du ikke ringe ut eller motta anrop, med unntak av visse nødnumre. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING NOKIA N91-2 8GB

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag