Bruker manual NOKIA DT-910

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for NOKIA DT-910 Vi håper at bruksanvisningen for NOKIA DT-910 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning NOKIA DT-910.


NOKIA DT-910 : Last ned den komplette bruksanvisning (286 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning NOKIA DT-910

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Legg telefonen på laderen, så begynner den umiddelbart å lade. Plasser ikke kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av produktet ettersom informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet. [. . . ] 6 Hvitt, kontinuerlig Hvitt, ett langt blink Hvitt, raskt blinkende Lader Batteriet på telefonen din er allerede fulladet Ladefeil Hvis det oppstår et problem med ladingen: • • Sørg for at det ikke er noen andre gjenstander på platen. Hvis platen er for varm, bør du fjerne telefonen fra platen og slå av platen. Prøv å lade på nytt når platen har kjølt seg ned. 7 Trykk lett på NFC-området for telefonen på NFC-området på laderen for å iverksette handlingen. Du kan angi at ulike telefoner skal utføre ulike handlinger fra samme lader, og at telefonen din skal gjøre ulike ting fra ulike ladere. Finn brukerstøtte Hvis du ønsker å lære mer om hvordan du bruker enheten, eller hvis du er usikker på hvordan enheten skal fungere, bør du lese brukerveiledningen nøye. Hvis du ikke klarer å løse problemet, kontakter du Nokia for å få informasjon om mulighetene for reparasjon. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Feil bruk eller bruk av inkompatible ladere kan medføre risiko for brann, eksplosjon eller andre farer. Du må ikke prøve å lade en enhet der batterirommet er åpent eller har skader eller sprekker, eller en enhet som ikke er kompatibel med Qi. [. . . ] Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten varsel. Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING NOKIA DT-910

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag