Bruker manual NOKIA 6210 NAVIGATOR

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for NOKIA 6210 NAVIGATOR Vi håper at bruksanvisningen for NOKIA 6210 NAVIGATOR er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning NOKIA 6210 NAVIGATOR.


NOKIA 6210 NAVIGATOR : Last ned den komplette bruksanvisning (1345 Ko)

Du kan også laste ned følgende bruksanvisninger som omhandler dette produktet

   NOKIA 6210 NAVIGATOR (1403 ko)
   NOKIA 6210 NAVIGATOR (1403 ko)
   NOKIA 6210 NAVIGATOR (1473 ko)
   NOKIA 6210 NAVIGATOR V1 (1373 ko)
   NOKIA 6210 NAVIGATOR DATASHEET (111 ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning NOKIA 6210 NAVIGATOR

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] utgave, NO 0434 ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-367-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på http://www. nokia. com/phones/declaration_of_conformity/. © 2008 Nokia. Nokia, Nokia Connecting People, Navi, Visual Radio og Nokia Care er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation. [. . . ] Hvis du vil slette målet, velger du Stopp navigering. Posisjon Hvis du vil lagre posisjonen som et landemerke, velger du Posisjon > Valg > Lagre posisjon. > GPS-data > Lokalisering Trippteller Når du skal aktivere beregning av trippavstand, velger du > Progr. Velg Nullstill for å angi trippavstand og tid og gjennomsnittlige og maksimale hastigheter til null og for å starte en ny beregning. Velg Start på nytt for å angi distansemåleren og totaltiden til null. Tripptelleren har begrenset nøyaktighet og avrundingsfeil kan forekomme. Nøyaktigheten kan også påvirkes av tilgjengeligheten av og kvaliteten på GPS-signaler. 8. Galleri Hovedvisning Hvis du vil lagre og organisere bilder, videoklipp, musikkspor, lydklipp, spillelister, direkteavspillingskoblinger, RAM-filer og presentasjoner, velger du > Galleri. Hvis du vil kopiere eller flytte filer til enhetsminnet eller minnekortet, velger du mappen (for eksempel Bilder), blar til en fil (eller trykker # for å merke flere filer) og velger Valg > Organiser og minnet som du vil kopiere eller flytte filene til. Hvis du vil opprette nye bilde- og videoklippmapper, velger du Bilder eller Videoklipp > Valg > Organiser > Ny mappe og minnet. Hvis du vil flytte bilder og videoklipp til en mappe du har opprettet, merker du filene og velger Valg > Organiser > Flytt til mappe og mappen. Hvis du vil angi et bilde som bakgrunnsbilde eller at det skal vises under en samtale, velger du Bilder og blar til bildet. Velg Valg > Bruk bilde > Som bakgrunnsbilde eller Angi som anropsbilde. Hvis du vil tildele bildet til en kontakt, velger du Tildel til kontakt. Hvis du vil angi et videoklipp som en videoringetone, velger du Videoklipp, og videoen. Hvis du vil tildele videoklippet til en kontakt, velger du Tildel til kontakt. Laste ned filer Når du skal laste ned bilder eller videoklipp, velger du > Galleri > Bilder eller Videoklipp og bildeikonet (Last ned graf. ) eller videoikonet (Last ned video). Velg et bokmerke for området du vil laste ned fra. Galleri 43 Vise bilder Hvis du vil vise bilder i Galleri, blar du til bildet og velger Åpne. Hvis du vil åpne verktøylinjen mens du viser et bilde, trykker du blatasten. Hvis du vil zoome inn eller ut på et bilde, trykker du * eller #. Redigere bilder Hvis du vil åpne bilderedigereren i Galleri, blar du til bildet og velger Valg > Rediger. Hvis du vil vise et bilde i fullskjermmodus og gå tilbake til normal visning, trykker du *. Du kan rotere et bilde med eller mot urviseren ved å trykke 3 eller 1. Bla opp, ned, til venstre eller til høyre for å bevege deg i et zoomet bilde. Du kan beskjære eller rotere bildet, justere lysstyrken, fargen, kontrasten og oppløsningen, samt legge inn effekter, tekst, utklippsbilder eller en ramme i bildet ved å velge Valg > Bruk effekt. Redigere videoklipp Hvis du vil redigere videoklipp i Galleri og opprette egendefinerte videoklipp, blar du til et videoklipp og velger Valg > Videoredigering > Valg > Rediger videoklipp. I videoredigeringsprogrammet kan du se to tidslinjer: tidslinjen for videoklipp og tidslinjen for lydklipp. [. . . ] Den trådløse enheten kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det. Sertifiseringsinformasjon (SAR) Denne mobilenheten oppfyller retningslinjene for radiobølgestråling. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt i internasjonale retningslinjer. Retningslinjene ble utviklet av den uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP og inneholder sikkerhetsmarginer for å sikre at ingen utsettes for fare, uansett alder og helse. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING NOKIA 6210 NAVIGATOR

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag