Bruker manual NOKIA 3600 SLIDE

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for NOKIA 3600 SLIDE Vi håper at bruksanvisningen for NOKIA 3600 SLIDE er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning NOKIA 3600 SLIDE.


NOKIA 3600 SLIDE : Last ned den komplette bruksanvisning (524 Ko)

Du kan også laste ned følgende bruksanvisninger som omhandler dette produktet

   NOKIA 3600 SLIDE (515 ko)
   NOKIA 3600 SLIDE (515 ko)
   NOKIA 3600 SLIDE (511 ko)
   NOKIA 3600 SLIDE ISSUE 1 (511 ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning NOKIA 3600 SLIDE

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-352 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på http://www. nokia. com/phones/ declaration_of_conformity/. © 2008 Nokia. Nokia, Nokia Connecting People og Navi er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation. [. . . ] Hvis du vil endre funksjonene som er tilordnet venstre eller høyre valgtast, velger du Meny > Innstillinger > Pers. snarveier > Venstre valgtast eller Høyre valgtast og så funksjonen. Hvis du er i ventemodus, venstre valgtast er Gå til, og du skal aktivere en funksjon, da velger du Gå til > Valg og fra følgende alternativer: Foreta valg -- for å legge til eller fjerne en funksjon Organiser -- for å endre rekkefølge på funksjonene © 2008 Nokia. 33 Venstre og høyre valgtaster Innstillinger Velg Meny > Innstillinger > Pers. snarveier og blant følgende alternativer: Navigeringstast -- for å tilordne andre funksjoner fra en forhåndsdefinert liste til navigasjonstasten (blatast) Tast aktiv ventemod. -- for å velge hvordan du skal trykke på navigeringstasten for å aktivere aktiv ventemodus Velg Meny > Innstillinger > Anrop, og velg deretter blant følgende alternativer: Viderekobling -- for å viderekoble innkommende anrop (nettverkstjeneste). Det kan hende at du ikke kan viderekoble samtalene dine hvis funksjoner for anropssperring er aktive. Valgfri svartast -- for å svare på et innkommende anrop ved å trykke kort på en valgfri tast, unntatt av/på-tasten, venstre og høyre valgtast eller avslutningstasten Gjenta anrop autom. Stemmeklarhet -- for å øke stemmeklarheten, spesielt i støyende omgivelser Hurtigvalg -- for å ringe navnene og telefonnumrene tilknyttet nummertastene 2 til 9 ved å holde inne tilsvarende nummertast Samtale venter -- for å angi at nettverket skal varsle deg om innkommende samtaler under en samtale (nettverkstjeneste) Vise samtalevarighet -- Velg På for å vise varigheten på samtalen som pågår Samtaleinformasjon -- for kort å vise den omtrentlige varigheten etter hvert anrop Send anrops-ID -- for å vise telefonnummeret ditt til personen du ringer til (nettverkstjeneste). Hvis du vil bruke innstillingene som er avtalt med tjenesteleverandøren, velger du Angitt av nettv. . anrop -- for å velge telefonlinje for å ringe, hvis SIM-kortet støtter flere telefonlinjer (nettverkstjeneste) Dekselhåndtering -- for å besvare et anrop ved å åpne skyvedøren, og avslutte samtalen ved å lukke skyvedøren Velg Meny > Innstillinger > Telefon, og velg deretter blant følgende alternativer: Språkinnstillinger -- Hvis du vil angi displayspråk for telefonen, velger du Telefonspråk. Automatisk velger språk i henhold til informasjonen på SIM-kortet. Du kan angi språk for talekommandoer ved å velge Gjenkjenningsspråk. Minnestatus -- for å sjekke minneforbruket Automatisk tastelås -- for å låse tastaturet automatisk etter en forhåndsinnstilt tid når telefonen er i ventemodus og ingen funksjoner har blitt brukt. Sikkerhetstastelås -- for å spørre etter sikkerhetskode når du låser opp tastaturet Talegjenkjenning -- Se Talekommandoer, s. 35. Andre snarveier Anrop Telefon 34 © 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Flyprofil -- for å spørre om du vil bruke flymodus når du slår på telefonen. Når flymodus er aktiv, er all radiokommunikasjon slått av. -- for å motta programvareoppdateringer fra tjenesteleverandøren (nettverkstjeneste). Det kan hende at dette valget ikke er tilgjengelig, avhengig av telefonen. Operatørvalg -- for å angi et tilgjengelig mobilnettverk i ditt område Aktiv. -- for å angi om telefonen skal vise hjelpetekster Oppstarttone -- for å spille en tone når du slår på telefonen Bekreft SIM-aktivitet -- Se SIM-tjenester, s. [. . . ] Områder der det er fare for eksplosjon, er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Det kan for eksempel være under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier og områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv. Ta kontakt med produsentene av kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (slik som propan og butan) for å finne ut om denne enheten trygt kan brukes i nærheten av slike kjøretøy. Nødsamtaler Viktig: Denne enheten fungerer ved at den bruker radiosignaler, trådløse og faste nettverk samt brukerprogrammerte funksjoner. Hvis enheten støtter taleanrop over Internett (Internett-anrop), aktiverer du både Internett-anrop og mobiltelefonen. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING NOKIA 3600 SLIDE

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag