Bruker manual NOKIA 2330 CLASSIC

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for NOKIA 2330 CLASSIC Vi håper at bruksanvisningen for NOKIA 2330 CLASSIC er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning NOKIA 2330 CLASSIC.


NOKIA 2330 CLASSIC : Last ned den komplette bruksanvisning (348 Ko)

Du kan også laste ned følgende bruksanvisninger som omhandler dette produktet

   NOKIA 2330 CLASSIC (342 ko)
   NOKIA 2330 CLASSIC (342 ko)
   NOKIA 2330 CLASSIC (342 ko)
   NOKIA 2330 CLASSIC V1 (627 ko)
   NOKIA 2330 CLASSIC DATASHEET (89 ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning NOKIA 2330 CLASSIC

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-512-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på http://www. nokia. com/phones/ declaration_of_conformity/. © 2009 Nokia. Nokia, Nokia Connecting People og Navi er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation. [. . . ] Dataoverføring -- Synkroniser eller kopier utvalgte data mellom telefonen og en annen enhet, PC eller nettverksserver (nettverkstjeneste). Synkronisering og sikkerhetskopiering Tilkobling Telefonen har flere funksjoner for å koble til andre enheter for sending og mottak av data. Trådløs Bluetooth-teknologi Ved hjelp av Bluetooth-teknologi kan du koble telefonen, ved hjelp av radiobølger, til en kompatibel Bluetooth-enhet innenfor 10 meters rekkevidde. Denne enheten er kompatibel med Bluetooth-spesifikasjon 2. 0 + EDR med støtte for følgende profiler: generell tilgang, generell objektutveksling, håndfri, headset, objektpush, filoverføring, PAN-tilgang, ekstern pålogging, program for tjenesteoppdagelse, SIM-tilgang og seriell port. Hvis du vil sikre funksjonalitet mellom andre enheter som har støtte for Bluetooth-teknologi, bør du bruke Nokia-godkjent © 2009 Nokia. Ta kontakt med produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibiliteten med denne enheten. Funksjoner som bruker Bluetooth-teknologi øker belastningen på batteriet og reduserer batterilevetiden. Velg Meny > Innstillinger > Tilkobling > Bluetooth og gjør følgende: 1. Velg Navn på min telefon og skriv inn et navn for telefonen. Opprette en Bluetooth-tilkobling angir at 2. Hvis du skal aktivere Bluetooth-tilkobling, velger du Bluetooth > På. Hvis du skal koble telefonen din til ekstrautstyr for lyd, velger du Koble til ekstrautstyr for lyd og enheten som du skal koble til. for å sammenkoble telefonen din med eventuelle Bluetooth-enheter innenfor rekkevidde. Angi et passord (inntil 16 tegn) på telefonen, og tillat tilkoblingen på den andre Bluetooth-enheten. Hvis du er opptatt av sikkerheten, kan du slå av Bluetooth-funksjonen eller sette Telefonens synlighet til Skjult. PC-tilkobling til Internett Bruk Bluetooth-teknologi til å koble en kompatibel datamaskin til Internett uten PC Suite-programmet. Telefonen må ha aktivert en tjenesteleverandør som støtter Internett-tilgang, og PC-en må støtte Bluetooth PAN (Personal Area Network). Når du har koblet til nettverkstilgangspunkttjenesten (NAP) på telefonen og sammenkoblet med PC-en, vil telefonen automatisk åpne en pakkedatatilkobling til Internett. GPRS (General Packet Radio Service) er en nettverkstjeneste som gjør det mulig for mobiltelefoner å sende og motta data over et Internett-protokollbasert nettverk (IPnettverk). Hvis du vil angi hvordan tjenesten brukes, velger du Meny > Innstillinger > Tilkobling > Pakkedata > Pakkedatatilkobling og blant følgende alternativer: Ved behov -- for å opprette en pakkedatatilkobling når et program trenger det. Alltid tilkoblet -- for å koble til et pakkedatanettverk automatisk når du slår på telefonen Du kan bruke telefonen som et modem ved å koble den til en kompatibel PC via Bluetooth-teknologi. Du finner mer informasjon i dokumentasjonen til Nokia PC Suite. Pakkedata 20 © 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Anrop og telefon Innstillinger Du viderekobler alle innkommende anrop ved å velge Viderekobling (nettverkstjeneste). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte tjenesteleverandøren. Velg Meny > Innstillinger > Anrop. Du angir displayspråk for telefonen ved å velge Meny > Innstillinger > Telefon > Språkinnstillinger > Telefonspråk. Velg Send anrops-ID (nettverkstjeneste) for å angi om telefonnummeret ditt skal vises til personen du ringer til. Velg Samtale venter > Aktiver (nettverkstjeneste) for å angi at nettverket skal varsle deg om innkommende samtaler under en samtale. Velg Gjenta anrop automatisk > På for å angi at telefonen skal gjøre ti forsøk på å få forbindelse etter et mislykket oppringingsforsøk. Denne menyen og de forskjellige alternativene vises bare hvis telefonen er eller har vært koblet til et kompatibelt ekstrautstyr for mobil. Du kan konfigurere telefonen med innstillinger som kreves for enkelte tjenester. Det kan også hende at tjenesteleverandøren kan sende deg disse innstillingene. [. . . ] Områder der det er fare for eksplosjon, er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Det kan for eksempel være under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier og områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv. Ta kontakt med produsentene av kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (slik som propan og butan) for å finne ut om denne enheten trygt kan brukes i nærheten av slike kjøretøy. Ytterligere sikkerhetsinformasjon Nødsamtaler Sertifiseringsinformasjon (SAR) Viktig: Denne enheten fungerer ved at den bruker radiosignaler, trådløse og faste nettverk samt brukerprogrammerte funksjoner. Hvis enheten støtter taleanrop over Internett (Internett-anrop), aktiverer du både Internett-anrop og mobiltelefonen. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING NOKIA 2330 CLASSIC

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag