Bruker manual MOULINEX RE140812 CUBE 4C

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for MOULINEX RE140812 CUBE 4C Vi håper at bruksanvisningen for MOULINEX RE140812 CUBE 4C er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning MOULINEX RE140812 CUBE 4C.


MOULINEX RE140812 CUBE 4C : Last ned den komplette bruksanvisning (7218 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning MOULINEX RE140812 CUBE 4C

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] • Dette apparat er ikke beregnet til at fungere ved hjælp af en ekstern timer eller en særskilt fjernbetjening. 35 • FR RACLETTE-GRILL_2017914510_Mise en page 1 17/01/12 11:02 Page36 • Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og opefter, og af personer med manglende erfaring eller kendskab, eller hvis fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber er nedsatte, hvis de overvåges og har fået instruktion i brugen af apparatet på forsvarlig måde, og er klar over den forbundne risiko. Rengøring og brugervedligeholdelse bør ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år og under opsyn af en voksen. [. . . ] 38 RACLETTE-GRILL_2017914510_Mise en page 1 17/01/12 11:02 Page39 • Temperaturen på de tilgjengelige NL overflatene kan være høy mens DE apparatet er i bruk. DA • Kontroller at de elektriske installasjonene NO er i overensstemmelse med dem som er FI SV angitt under apparatet. PL • Hvis en skjøteledning er nødvendig, så CS sørg for å velge en skjøteledning med SK samme tverrsnitt og med en jordet HU RO stikkontakt. 39 FR RACLETTE-GRILL_2017914510_Mise en page 1 17/01/12 11:02 Page40 • Dette apparatet er ikke laget for å fungere med en utvendig timer eller et separat fjernkontrollsystem. € Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år, av personer som mangler erfaring og kunnskap eller av personer med fysiske, sensoriske eller mentalt reduserte evner hvis de har fått opplæring og veiledning i bruken av det og er kjent med risikoene og kan bruke det på en trygg måte. € Oppbevar apparatet og dets ledning utilgjengelig for barn under 8 år. 40 RACLETTE-GRILL_2017914510_Mise en page 1 17/01/12 11:02 Page41 • Takk for at du valgte dette produktet fra MOULINEX. € Vårt firma driver kontinuerlig forskning og utvikling, og kan til enhver tid endre disse produktene uten forvarsel. € Les nøye gjennom instruksjonene i denne veiledningen, og sørg for å ha den lett tilgjengelig ved senere bruk av apparatet. Disse instruksjonene gjelder for forskjellige modeller alt etter hvilket tilbehør som er levert sammen med apparatet. € For din sikkerhet er dette produktet i samsvar med alle gjeldende standarder og reguleringer (lavspenningsdirektiv, elektromagnetisk kompatibilitet, materiell godkjent for kontakt med mat, miljø). FR NL DE EN ES PT IT EL DA NO FI SV TR AR FA PL CS SK HU RO BG Forebygging av ulykker i hjemmet • Hvis noen brenner seg, hold den brannskadde huden under kaldt vann umiddelbart, og tilkall lege hvis nødvendig. € Stekeos kan være farlig for dyr med et spesielt følsomt åndedrettssystem, slik som fugler. Vi anbefaler fugleeiere å holde fugler på god avstand fra stedet det stekes på. Bruk • Bruk kun platen som leveres med apparatet eller som du har kjøpt på et godkjent servicesenter. € Plasser aldri apparatet på en sart flate (glassbord, duk, lakkerte møbler og lignende), unngå å bruke apparatet på myke underlag. [. . . ] € Läs noggrant igenom bruksanvisningen, som är gemensam för de olika versionerna beroende på vilka tillbehör som levereras med apparaten, och spara den för framtida användning. € Röken vid tillagning kan innebära fara för djur som har speciellt känsliga luftvägar, som fåglar. vi rekommenderar att fåglar hålls på behörigt avstånd från platsen för tillagning. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING MOULINEX RE140812 CUBE 4C

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag