Bruker manual MOULINEX FP648H10

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for MOULINEX FP648H10 Vi håper at bruksanvisningen for MOULINEX FP648H10 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning MOULINEX FP648H10.


MOULINEX FP648H10 : Last ned den komplette bruksanvisning (5940 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning MOULINEX FP648H10

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Brug aldrig fingrene, en gaffel, en ske, en kniv eller enhver anden genstand, mens apparatet kører. - Lad ikke langt hår , halstørklæder , slips , osv. - Metalknivbladene (d1) , knivbladet i blenderskålen (h) , i minihakkeren (j) , i kværnen (k) , i hakkeudstyret (m3) og grøntsagsjernene (e) er alle meget skarpe. [. . . ] - Når kniven (m3) og hulskiverne (m4) er tørret af skal de smøres med madolie, for at undgå oxidation. ), kan man gnide dem med en klud fugtet med lidt madolie og dernæst rengøre dem på sædvanlig vis. Du kan skaffe deg tilbehørsdelene som er beskrevet i bruksanvisningen, hos din vanlige forhandler eller fra et godkjent servicesenter. sIKKERHETSINSTRUKSJONER - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet første gang, og oppbevar den for senere bruk. Bruk i strid med bruksanvisningen fritar produsenten for ethvert ansvar. sIKKERHETSINSTRUKSJONER - Barn bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med apparatet. - Koble alltid fra strømmen hvis apparatet skal stå uten tilsyn og før montering, demontering eller rengjøring. - Slå av apparatet og koble det fra før du skifter ut tilbehørsdelene eller kommer i nærheten av deler som er i bevegelse mens apparatet er i gang. - Bruk alltid stapperne (b1 , i1 , m1) til å skyve matvarene ned i sjakten. Bruk aldri fingrene, en gaffel, skje, kniv eller andre redskaper mens apparatet er i gang. De må håndteres forsiktig slik at du unngår å skade deg når du tømmer bollen, monterer/demonterer knivbladene på bollen, eller foretar rengjøring. - Bruk aldri blandebollen (h3) uten ingredienser, uten lokk (h2) eller kun med tørre produkter, og hell ikke kokende væske i den. - Vær forsiktig dersom varm væske helles inn i kjøkkenmaskinen eller - Apparatet er ikke ment for (garantien dekker ikke) følgende bruk i - Se de forskjellige tegningene for sammensetning og montering av - Se de forskjellige tegningene som viser ingredienser, for - Dette apparatet kan brukes av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, på den betingelse at de får tilsyn eller nødvendige instruksjoner i bruken av apparatet, og at de har forståelse for eventuelle faremomenter. Tilbehøret ballongvisp (f), sitronpresser (g) og rivjern (e, A, C og G) kan brukes av barn på under 8 år, på den betingelse at de er under overvåking av en voksen person, og at de har forståelse for eventuelle faremomenter. Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn, med mindre disse er over 8 år og er under overvåking av en voksen person. Apparatet og strømledningen skal oppbevares utilgjengelig for barn under 8 år. - Ikke ha apparatet, ledningen eller støpselet i vann eller annen væske. - Alt annet arbeid enn vanlig rengjøring og vedlikehold utført av kunden, skal gjøres av et autorisert serviceverksted (se listen i servicehåndboken). [. . . ] Stäng av apparaten och dra ur kontakten innan du byter tillbehör eller kommer i närheten av delar som rör sig när apparaten används. Denna apparat får användas av personer med fysisk, sensorisk eller intellektuell funktionsnedsättning, eller som saknar tillräckliga erfarenheter och kunskaper, förutsatt att det sker under överinseende eller att de i förväg har instruerats om hur apparaten används på ett säkert sätt och att de är väl medvetna om eventuella risker. Tillbehören visp (f), citruspress (g) och rivskivor (e, A, C och G) får användas av barn under åtta års ålder förutsatt att det sker under överinseende eller att de är väl medvetna om riskerna. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING MOULINEX FP648H10

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag