Bruker manual MOULINEX EZ3018

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for MOULINEX EZ3018 Vi håper at bruksanvisningen for MOULINEX EZ3018 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning MOULINEX EZ3018.


MOULINEX EZ3018 : Last ned den komplette bruksanvisning (425 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning MOULINEX EZ3018

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år og under tilsyn. Hold apparatet og dets ledning utilgængeligt for børn under 8 år. [. . . ] Som uppkommit genom fackmässigt bruk, ovarsam användning eller om inte bruksanvisningen följts, täcks inte av garantin. Apparatet er ikke beregnet brukt i følgende tilfeller, og garantien vil være ugyldig for: - personalkjøkken i butikker, på kontorer og i andre arbeidsmiljøer; - bondegårder; - gjester på hoteller, moteller og andre former for overnattingssteder; - overnattingssteder av typen bed and breakfast. Dette apparatet er ikke beregnet brukt ved hjelp av en ekstern timer eller et separat fjernkontrollsystem. Hvis strømledningen er skadet, må den byttes ut av produsenten, et autorisert servicesenter eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare. Dette apparatet er ikke beregnet brukt av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer uten erfaring eller kunnskap, med mindre de på forhånd har fått opplæring i bruk av apparatet eller overvåkes av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. * Hold barn under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet. Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de er under tilsyn eller har fått instruksjoner i sikker bruk av apparatet og forstår farene som er involert. Apparat og ledninger skal oppbevares utilgjengelig for barn under 8 år. Temperaturen på tilgjengelige overflater kan være høy mens apparatet er i bruk. Apparatet kan brukes opptil en høyde på 4000 m over havet. Forsikre deg om at nettspenningen er i samsvar med det som er angitt på apparatets Ettersom normene varierer fra land til land, bør produktet, hvis det skal brukes i et Annet land enn der det er kjøpt, kontrolleres av et godkjent servicesenter/-verksted. Også alt materiell er fjernet fra undersiden av den uttakbare skålen (avhengig av modell). Ikke bruk produktet hvis dette eller strømledningen er skadet, eller hvis apparatet har falt ned og er synlig skadet eller ikke virker normalt. I disse tilfellene må apparatet leveres inn til et godkjent serviceverksted. [. . . ] Ikke fyll frityrkokeren for full, det vil si at den aldri må fylles over maksimumsnivået. All profesjonell bruk, uvøren bruk eller bruk i strid med denne bruksanvisningen, fører til bortfall av ethvert ansvar og garanti fra produsenten. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING MOULINEX EZ3018

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag