Bruker manual MOSER MOBILE SHAVER

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for MOSER MOBILE SHAVER Vi håper at bruksanvisningen for MOSER MOBILE SHAVER er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning MOSER MOBILE SHAVER.


MOSER MOBILE SHAVER : Last ned den komplette bruksanvisning (1151 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning MOSER MOBILE SHAVER

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Produktet må udelukkende anvendes med den type spænding, der er angivet på typeskiltet. Brug udelukkende stikstrømforsyningen, som er del af de leverede dele, ved opladning af produktet. Foliebarbering Barberingssystemet tilpasser sig ansigtets og kind- og halspartiets konturer perfekt og giver dermed det optimale barberingsresultat. [. . . ] Rengjøring og bruk/vedlikehold får ikke gjennomføres av barn, unntatt hvis de er under oppsyn. Bruksanvisningen skal oppbevares, slik at man kan slå opp i den senere, og den skal leveres videre til alle senere eiere eller brukere av apparatet. Dette apparatet skal ikke brukes i nærheten av badekar, dusjkar eller andre beholdere som inneholder vann. det skal heller ikke brukes på steder med høy luftfuktighet. Trekk ut nettpluggen etter hver bruk, ettersom nærhet til vann utgjør en risiko, selv om apparatet er slått av. Oppbevar alltid elektriske apparater slik at de ikke kan falle ned i vann (f. Du må ikke under noen omstendighet berøre et elektrisk apparat som har falt ned i vann. Det er ikke tillatt å bruke apparatet igjen dersom det har falt ned i vann. Apparatet skal aldri brukes når det er defekt, når det har falt ned på gulvet, eller hvis nettkabelen er skadet. Vi påtar oss intet ansvar for skader som måtte oppstå på grunn av ikke forskriftsmessig bruk eller mislighold av denne bruksanvisningen. Merk: For å garantere at akkumulatorene får en lang levetid, bør disse være komplett utladet før de lades opp på nytt igjen. Apparatet kan brukes i inntil 45 minutter uten å være koplet til nettet når akkumulatoren er fullt oppladet. Foliebarbering Barberingssystemet tilpasser seg perfekt ansiktets konturer samt hake- og halspartiet, slik at et optimalt resultat av barberingen oppnås. Før du begynner barberingen, anbefaler vi at ansiktet og halsen rengjøres og tørkes grundig. [. . . ] For å sette inn den nye skjærefolien, må du kun ta tak i den på siden og skyve den inn i skjærehodet helt inn til anslaget (fig. Ta tak i lamellkniven på siden og løsne den fra holderen (fig. Sett på skjærehodet med skjærefolien igjen og smekk det i lås. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING MOSER MOBILE SHAVER

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag