Bruker manual MICHELIN HI-MPX120

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for MICHELIN HI-MPX120 Vi håper at bruksanvisningen for MICHELIN HI-MPX120 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning MICHELIN HI-MPX120.


MICHELIN HI-MPX120 : Last ned den komplette bruksanvisning (29815 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning MICHELIN HI-MPX120

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Brugen af den roterende dyse kan medføre et trykfald på 25 % i forhold til det tryk, som opnås ved hjælp af den justerbare strålespids. Brug af en længere højtryksslange end den slange, som blev leveret sammen med højtryksrenseren, eller brug af en forlængerslange kan reducere eller afbryde indsugningen af rengøringsmiddel fuldstændigt. I forbindelse med start første gang af de trefasede modeller til professionel brug skal maskinen kun startes kortvarigt for at kontrollere maskinens rotationsretning. 5) De former for vedligeholdelse, som ikke er beskrevet i dette kapitel, skal udføres ved et autoriseret servicecenter. [. . . ] 4 Informasjonsskilt Materialene som emballasjen er laget av er miljøvennlige. De elektriske og elektroniske delene i maskinen må ikke brukes om igjen fordi de kan være helseskadelige. For personer som har erfaring, teknisk kjennskap, kjennskap til standarder og lover og som er i stand til å bruke og utføre det nødvendige vedlikeholdet av maskinen. Hardnakket skitt fjernes ved bruk av rent vann og biologisk nedbrytbare kjemiske vaskemidler. Ikonet på forsiden viser hvilken operatør som kan bruke maskinen (profesjonell eller ikke profesjonell). Personer uten erfaring eller personer som ikke har lest og forstått instruksjonene i håndboken må ikke bruke maskinen. Det er forbudt å bruke ikke originalt tilbehør eller tilbehør som ikke er spesifikt for modellen. Bruk av rotordysen kan føre til et trykkfall på 25 % i forhold til trykket som oppnås med den justerbare sprøytedysen. Kople maskinen til et strømnett med et effektivt jordingssystem med jordfeilbryter (30 mA) som vil bryte strømtilførselen i tilfellet av kortslutning. Tverrsnittet til skjøteledninger som brukes må være proporsjonalt med lengden, det vil si at jo lenger skjøteledningen er, jo større må tverrsnittet være. 1 Justering av sprøytedysen (for modeller som er utstyrt med denne muligheten) 54 Norsk Drei på den justerbare sprøytedysen (E) for å justere vannstrålen. 4)  lipp ut resttrykket ved å presse inn pistolhåndtaket inntil det S ikke lenger kommer vann ut av sprøytedysen. 2 Justering av vaskemiddel (for modeller som er utstyrt med denne muligheten) Drei på regulatoren (F) for dosering av vaskemiddelmengden som skal tilføres. " " for tilførsel av vaskemiddel med riktig trykk (for modeller som er utstyrt med denne muligheten). 4 Justering av trykket (for modeller som er utstyrt med denne muligheten) Drei på regulatoren (G) for å justere driftstrykket. Bruk av en lenger høytrykksslange enn den som følger med høytrykksspyleren, eller en ekstra forlengerslange, kan føre til at innsugingen av vaskemiddelet reduseres eller avbrytes helt. Løs opp skitt ved å påføre vaskemiddelet blandet ut i vann på en tørr overflate. la vaskemidlet virke i 1-2 minutter , men overflaten må ikke tørke. Sett i gang høytrykksstrålen, hold sprøytedysen minst 30 cm fra overflaten og arbeid nedenfra og opp. Unngå at skyllevannet renner på flater som ennå ikke er vasket. I noen tilfeller kan det være nødvendig å bruke vaskebørster for å fjerne skitten. Bruk av høyt trykk er ikke alltid den beste løsningen for et godt vaskeresultat ettersom noen flater kan bli ødelagt. [. . . ] Dersom produktet er mangelfullt som følge av dårlig kvalitet på materialet som har blitt brukt, som følge av konstruksjonsfeil eller det ikke er i overensstemmelse med kravene, sørger produsenten (innen garantiens gyldighetsperiode) for utskifting av skadete deler, eller reparasjon/utskifting av rimelig slitte deler. Garantien dekker ikke deler som utsettes for vanlig slitasje (ventil, stempel, vanntetning, oljetetning, fjærer, O-ringer, tilbehør som slange, sprøytepistol, børster, hjul osv. ); Garantien dekker ikke skader forårsaket av eller som følge av: - feil bruk, ikke tillatt bruk, skjødesløshet, - salg, profesjonell bruk, utleie, - forsømmelse av vedlikeholdsforskriftene som er oppført i bruksanvisningen, - reparasjoner utført av personale eller servicesentre som ikke er autorisert til dette, - bruk av ikke originale reservedeler eller tilbehør, - skader forårsaket av transporten, av fremmedlegemer eller ukjente stoffer, ulykker, - problemer vedrørende oppmagasinering eller lagring. for å aktivere garantien må du fremvise innkjøpsbeviset. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING MICHELIN HI-MPX120

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag