Bruker manual MELITTA LOOK THERM

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for MELITTA LOOK THERM Vi håper at bruksanvisningen for MELITTA LOOK THERM er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning MELITTA LOOK THERM.


MELITTA LOOK THERM : Last ned den komplette bruksanvisning (1657 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning MELITTA LOOK THERM

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Vi vill tacka dig för att du valt vår kaffebryggare Look® Therm. Om du behöver ytterligare information eller har frågor kan du vända dig till Melitta® eller besöka vår hemsida på www. € Denna maskin kan användas av barn som är 8 år eller äldre under överinseende av vuxen eller om de har anvisats i hur maskinen används på säkert sätt och är införstådda med de möjliga riskerna. € Maskinen får användas av personer med nedsatt känsel eller fysisk eller mental förmåga samt personer som saknar erfarenhet och/eller kunskap under överinseende av annan vuxen eller om SE de har informerats om hur maskinen används på säkert sätt och är införstådda med de möjliga riskerna. [. . . ] Unngå kontakt med disse delene og unngå kontakt med varm damp. € Ikke rengjør deler som kommer i kontakt med mat med aggressive rengjøringsmidler eller skurekrem. Mer informasjon om rengjøring finnes under "Rengjøring og stell". € Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år eller eldre hvis de er under oppsyn eller hvis de har mottatt instruksjoner i sikker bruk av apparatet og har forstått de potensielle farene. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn med mindre de er 8 år eller eldre og er under oppsyn. Hold apparatet og strømkabelen unna barn som er under 8 år. € Apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap hvis de er under oppsyn eller hvis de har mottatt instruksjoner i bruk av apparatet og har forstått de potensielle farene. € Ikke bruk kannen til oppbevaring av meieriprodukter eller barnemat ettersom det er risiko for bakterievekst. KUN for kanner av plast med glasskolbe • For å unngå skade på glasskolben må det ikke brukes objekter som er harde eller har skarpe kanter (f. Før første kaffetilberedning • Forsikre deg om at nettspenningen hjemme hos deg er i samsvar med informasjonene på typeskiltet på undersiden av kaffemaskinen. ΁ • Alle kaffemaskinene testes under produksjonen for å sikre at de fungerer feilfritt. Skyll kaffemaskinen to ganger med maksimal vannmengde, men uten filterpose og kaffe, slik at den rengjøres. ΁ • Fyll på ønsket mengde kaldt vann i vanntanken med termoskanne. Ved hjelp av skaleringen på tanken  kan du beregne ønsket antall kopper. € Fold en Melitta® filterpose 1x4® langs pregesømmene og sett den inn i filteret. ΁ Trykk filterposen inn i filteret for hånd, slik at den sitter best mulig. € Apparatet slår seg automatisk av 15 minutter etter at det ble slått på. Dette gjør at man unngår unødig strømforbruk og man sparer energi. ΁ • Filterposene kan kastes på en enkel måte ved hjelp av det uttakbare innvendige filteret. € Når avkalkingsvæsken har rent helt gjennom kaffemaskinen, slår du straks av kaffemaskinen. [. . . ] Under garantitiden vil vi utbedre alle defekter i apparatet som skyldes beviselige feil fra vår side når det gjelder materiell og/eller utførelse, enten ved å reparere eller skifte ut deler, eller bytte av apparatet. Skader som ikke hører inn under prosusentens ansvarsområde dekkes ikke av garantien. Dette gjelder særlig krav som oppstår som følge av feilaktig bruk (f. Bruk av feil spenning/strømstyrke) eller vedlikehold, samt fra normal slitasje, knust glass eller feil som kun har en ubetydelig innvirkning på verdien eller bruken av apparatet. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING MELITTA LOOK THERM

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag