Bruker manual MAKITA PLM4620N

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for MAKITA PLM4620N Vi håper at bruksanvisningen for MAKITA PLM4620N er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning MAKITA PLM4620N.


MAKITA PLM4620N : Last ned den komplette bruksanvisning (6041 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning MAKITA PLM4620N

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] For PLM4120N, install RC12YC or QC12YC spark plug and cooling fins on engine. Hvis du ikke følger instruktionerne, kan det medføre alvorlig personskade. Brugeren/operatøren, og ikke fabrikanten, vil være ansvarlig for enhver skade eller tilskadekomst, der er forårsaget af et resultat af dette. Privat brug af plæneklipperen refererer til en årlig brugstid, der generelt ikke overskrider 50 timer, i hvilken periode maskinen primært bruges til at vedligeholde mindre plæner ved boligen og i hjemme-/hobbyhaver. [. . . ] Gressklipperen skal heller ikke brukes som motordrevet jordfreser for å jevne ut forhøyninger som f. Av sikkerhetshensyn skal gressklipperen ikke brukes som drivenhet for annen arbeidsredskap eller noe slags verktøysett. Vær oppmerksom på hender og føtter mens maskinen er i bruk for å unngå personskader. Bruk personlig verneutstyr, som vernebriller og øreplugger, mens gresset klippes. € Bruk aldri gressklipperen: - når mennesker, særlig barn og kjæledyr er i nærheten; - hvis operatøren har tatt medisiner eller medikamenter som kan påvirke evnen til å reagere og være konsentrert. € Brukerne må få ordentlig opplæring i bruk, justering og drift av maskinen, inkludert informasjon om hva det ikke er tillatt å bruke den til. Drift • Ikke start motoren på et innestengt område ettersom farlige karbonmonoksidgasser kan samle seg opp. € Ikke bruk maskinen hvis du er trett, syk eller er påvirket av alkohol eller legemidler. € Det anbefales å begrense varigheten av arbeidet, for å redusere risikoen som er forbundet med støy og vibrasjoner. € Vær forsiktig når du bruker gressklipperen i skråninger og i nærheten av stup, grøfter eller veifyllinger. • Bruk gressklipperen bare i dagslys eller ved god kunstig belysning. € Unngå å bruke gressklipperen i vått gress, der det lar seg gjøre. € Vær uhyre forsiktig når du skal rygge eller trekke gressklipperen mot deg. € Stans bladet eller bladene hvis gressklipperen må skråstilles for transport når du må krysse andre bakkeunderlag enn gress og når du transporterer gressklipperen til og fra området hvor den skal brukes. Forsiktig: Gressklipperen skal ikke brukes uten at hele gressfangeren eller det selvlukkende vernet for utkaståpningen er på plass. Ikke endre innstillingene på motorens turtallsregulator, og ikke kjør motoren med for stor hastighet. Ikke endre eller tukle med forseglede justeringsmekanismer for motorens hastighetsstyring. Start motoren forsiktig i samsvar med instruksjonene og med føttene godt borte fra bladet eller bladene. Ikke plasser hender eller føtter nær eller under roterende deler. Du må aldri løfte eller bære en gressklipper mens motoren er i gang. Stopp motoren og kople fra tennpluggledningen, påse at alle bevegelige deler har fullstendig stoppet og, dersom maskinen er utstyrt med nøkkel, fjern nøkkelen: - før du fjerner tilstopninger eller blokkeringer i rennen; - før du kontrollerer, rengjør eller utfører arbeid på gressklipperen; - etter at du har truffet et fremmedlegeme. Inspiser gressklipperen for skade, og reparer før du starter og bruker gressklipperen på nytt; - hvis gressklipperen begynner å vibrere unormalt (kontroller umiddelbart). [. . . ] Påse at du fjerner alt gress, skitt og sotavleiringer fra lyddemperområdet. Etter lengre tids bruk, særlig i betingelser med mye sand, blir bladet slitt og mister litt av sin opprinnelige form. skjæringen blir mindre effektiv , og bladet bør skiftes. Produsenten overtar intet ansvar for mulige skader som skyldes forhold som ubalansert blad. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING MAKITA PLM4620N

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag