Bruker manual MAKITA ELM3311

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for MAKITA ELM3311 Vi håper at bruksanvisningen for MAKITA ELM3311 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning MAKITA ELM3311.


MAKITA ELM3311 : Last ned den komplette bruksanvisning (2877 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning MAKITA ELM3311

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] 16) Stop kniven hvis plæneklipperen skal vippes af hensyn til transport over andre overflader end græs, eller når plæneklipperen transporteres til og fra det område, hvor der skal klippes græs. 18) Start eller tænd for motoren præcis som beskrevet i brugsanvisningen med fødderne på god afstand af knivene. 25) Sørg for, at alle møtrikker, bolte og skruer er strammet, så maskinen altid er klar til brug. 30) Rør ikke ved kniven før maskinens forbindelse til strømforsyningen er afbrudt, og kniven er fuldstændigt stoppet. [. . . ] 21) För att ta bort kniven (2) skruvar du ur den skruv som fäster den (3). FELSÖKNING VARNING: Dra alltid ut stickkontakten och vänta tills kniven har stannat helt innan du utför något underhålls- eller rengöringsarbete. Starta på kort gräs eller på ett område som redan har klippts. FÖRSIKTIGHET: Fel som inte kan åtgärdas med hjälp av denna tabell ska endast korrigeras av Makitas auktoriserade servicecenter. MILJÖVÄNLIG AVFALLSHANTERING Enligt EU-direktiv 2002/96/EU för elektrisk och elektronisk utrustning och dess implementering i nationell lag, måste alla elektriska maskiner samlas in separat och återvinnas på ett miljövänligt sätt. Deksel for forhjul Forhjulet Forhjulstøtten Bakdekslet Nivåindikator Indikatorlampe KJENN DIN GRESSKLIPPER Les denne bruksanvisningen nøye, og observer de anbefalte sikkerhetsinstruksene før, under og etter bruk av gressklipperen. Ved å følge disse enkle instruksjonene vil du også kunne holde gressklipperen i god stand. Gjør deg kjent med kontrollene på gressklipperen din før du prøver å bruke den, men fremfor alt, vær sikker på at du vet hvordan du skal stoppe klipperen i en nødsituasjon. Oppbevar denne bruksanvisningen og all annen informasjon med gressklipperen for fremtidig referanse. Anvisningene eller advarslene de gir er ingen erstatning for gode ulykkesforebyggende tiltak. SYMBOLENE PÅ PRODUKTET Les denne bruksanvisningen nøye før du bruker gressklipperen og oppbevar den på et trygt sted for fremtidig referanse. Dette betyr at alle ytre deler er elektrisk isolert fra strømforsyningen. dette er oppnådd ved å plassere et ekstra isoleringssjikt mellom de elektriske og mekaniske delene. ADVARSEL: Bruken av enhver type verktøy kan føre til at man får fremmedlegemer i øynene, noe som kan gi alvorlige øyeskader. Før du begynner å bruke et elektrisk verktøy må du alltid ta på deg vernebriller med sidevern, og om nødvendig, en heldekkende ansiktsmaske. Gjør deg kjent med kontrollene og sett deg inn i hvordan utstyret fungerer. 2) La aldri barn eller personer som ikke er kjent med denne bruksanvisningen, bruke gressklipperen. 3) Bruk aldri gressklipperen mens uvedkommende (særlig barn og kjæledyr) er til stede. 64 5) Bruk alltid solid fottøy og langbukser når du bruker gressklipperen. 6) Inspiser området hvor utstyret skal brukes grundig, og fjern alle gjenstander som kan slenges vekk av maskinen. 7) Før bruk må du alltid inspisere maskinen for å sjekke at blader, bladbolter og skjæreverket ikke er slitt eller skadet. Erstatt hele settet av slitte eller skadde blader og bolter for å opprettholde balansen. [. . . ] Før bruk må strømledningen og skjøteledningen sjekkes for skade under bruk; koble begge fra og se etter tegn på skade og aldring. Hvis kabelen blir skadet under bruk, må den omgående kobles fra strømnettet. iKKE BERØR KABELEN FØR STRØMFORSYNINGEN ER KOBLET FRA. FORSIKTIG: Feil som ikke kan rettes opp ved hjelp av denne tabellen kan kun rettes opp ved et Makitaautorisert servicesenter. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING MAKITA ELM3311

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag