Bruker manual LG GBB61SWGCN

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for LG GBB61SWGCN Vi håper at bruksanvisningen for LG GBB61SWGCN er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning LG GBB61SWGCN.


LG GBB61SWGCN : Last ned den komplette bruksanvisning (8881 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning LG GBB61SWGCN

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Denne vejledning kan indeholde billeder og andet, som adskiller sig fra den model, du har købt. Dette symbol vises for at gøre opmærksom på problemer og betjening, som kan medføre risici. Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne kan medføre alvorlig tilskadekomst eller død. fORSIGTIG Dette viser, at manglende overholdelse af instruktionerne kan medføre mindre alvorlig personskade eller beskadigelse af produktet. [. . . ] Du må ikke bruke mekaniske enheter eller andre metoder for å få avisingsprosessen til å gå raskere. Kast all emballasje (for eksempel plastposer og pakkeskum) der barn ikke når det. Kjølevæsken og blåsemiddelet som brukes til isolering i apparatet må behandles som spesialavfall. Ta kontakt med serviceagenten eller noen med tilsvarende kunnskap før disse kastes. Kjølemiddel som lekker ut av rørene kan antennes eller forårsake eksplosjon. Dette kjøleapparatet er ikke ment å bli brukt som et innebygd apparat. Brannfare og lett antennelige materialer Dette symbolet varsler deg om lett antennelige materialer som kan ta fyr og forårsake en brann dersom du ikke er forsiktig. Dette apparatet inneholder en liten mengde isobutankjøling (R600a), men den er også brennbar. Vær forsiktig når apparatet transporteres og installeres slik at ingen deler av kjølekretsen skades. Hvis det oppdages en lekkasje, må man unngå åpen ild eller mulige antenningskilder, og rommet hvor apparatet står må luftes i flere minutter. For å unngå at det dannes en brennbar gassblanding i luften hvis det oppstår en lekkasje i kjølekretsen, bør størrelsen på rommet hvor apparatet brukes tilsvare mengden kjølevæske som brukes. Rommet må være på 1 m² i størrelse for hvert 8 g av R600a kjølemedium inne i apparatet. Plasser avkjølt eller frossen mat i kjøleskapet eller fryseren rett etter innkjøp. Bruk egnede beholdere ved lagring av rått kjøtt og fisk for å hindre at det kommer i kontakt med eller drypper på annen mat. Frysing av mat som har blitt fullstendig tint vil skade smaken og næringsverdien. Trykksaker som aviser eller andre fremmede stoffer kan legge avsetninger på maten og kontaminere den. Hvis du stiller inn en svært lav temperatur for maten, kan den fryses. Ikke still inn en lavere temperatur enn den påkrevde temperaturen for at maten skal kunne oppbevares riktig. For å få mer plass kan du fjerne flaskehyllen, eggbrettet, isbrettet og svalhylle-skuffen. Mat kan fryses eller ødelegges dersom den lagres ved feil temperatur. Still inn kjøleskapet på den korrekte temperaturen for den lagrede maten. Dette tar normalt opptil 24 timer og funksjonen slår seg av automatisk. [. . . ] Säkerställ att det finns tillräckligt med utrymme mellan livsmedel som förvaras på hyllorna eller i dörrfacken så att dörren kan stängas helt och hållet. Om dörren står öppen under längre perioder kan detta orsaka en påtaglig temperaturökning i apparatens olika fack. På så sätt kan kalluften cirkulera jämnt och man minskar energiförbrukningen. För att undvika att fukt eller frost bildas ska man låta varm mat svalna innan man lägger in den i kylskåpet. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING LG GBB61SWGCN

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag