Bruker manual KRUPS YY4081FD

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for KRUPS YY4081FD Vi håper at bruksanvisningen for KRUPS YY4081FD er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning KRUPS YY4081FD.


KRUPS YY4081FD : Last ned den komplette bruksanvisning (413 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning KRUPS YY4081FD

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] – Brug kun tilbehør og forbrugsvarer fra KRUPS med denne maskine, for at bevare fabrikantens garanti. – Under produktion af damp til tilberedning af cappuccino, varm mælk eller varmt vand skal du af sikkerhedshensyn passe på ikke at anbringe hånden under dampdysen, under super cappuccino-tilbehøret, eller under kaffedysen, når du laver kaffe. – Manglende overholdelse af disse forskrifter og enhver kontakt af de ledende dele af apparatet med fugtighed eller vand kan forvolde livsfarlige kvæstelser på grund af tilstedeværelsen af elektricitet!– Sørg for ikke at anbringe apparatet på en varm flade, som f. [. . . ] – Dette apparatet kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har blitt vist eller opplært i bruk av apparatet på en trygg måte og forstår farene som er involvert. ■ Alltid koble fra apparatet før montering, demontering, rengjøring eller hvis apparatet blir stående uten tilsyn i en lengre periode. – Vær forsiktig hvis det helles varm væske i kaffemaskinen fordi det kan støtes ut av apparatet hvis det er kokende. – Ikke ha vann i kaffebønnetanken og/eller under kaffeluken (alt etter modell). FABRIKK-KONTROLL ■ Ditt apparat ble testet og kontrollert før det forlot fabrikken. Selv om vi er nøye med å rengjøre apparatet, er det mulig at du finner rester av kaffe i kaffekvernen og/eller dråper av kaffe på risten i dryppskuffen. Vi anbefaler å gjennomføre en eller flere skyllinger før første gangs bruk eller etter flere dager uten bruk. Se garantidokumentasjonen for flere detaljer om andre forhold i garantien som gjelder i landet ditt. ■ Apparatet ditt er ikke beregnet til kommersiell og/eller profesjonell bruk. ■ Garantien gjelder ikke hvis ikke regelmessig rengjøring eller vedlikehold utføres, eller hvis det er fremmedlegemer i kaffekvernen eller i beholderen for malt kaffe. – Garantien gjelder ikke i de tilfeller hvor filterpatronen Claris Aqua Filter System ikke brukes i henhold til instruksene fra KRUPS. ■ For å bevare garantien , må denne maskinen bare brukes med tilbehør og forbruksmateriell fra Krups. ■ Bortsett fra rengjøring og avkalking i henhold til bruksanvisningen for apparatet, skal alle inngrep på apparatet utføres av et servicesenter godkjent av KRUPS. Apparatet må ikke brukes hvis det ikke fungerer slik det skal eller har blitt skadet. I slike tilfeller må apparatet undersøkes av et godkjent KRUPS servicesenter (se listen i KRUPS-serviceheftet). ■ Av sikkerhetsmessige årsaker og for at apparatet skal forbli godkjent , er det forbudt å foreta endringer eller modifiseringer på egen hånd. Det er kun testede apparater som er godkjent, og produsenten fraskriver seg ethvert ansvar i tilfelle av skader. Fullfør hele rengjøringssyklusen for å unngå forgiftning. Vær forsiktig, og ikke håndter den under eller umiddelbart etter en tilberedning. Sørg for at stikkontakten er lett tilgjengelig slik at du lett kan ta ut kontakten i tilfelle av funksjonssvikt. Strømledningen må ikke henge ned fra kanten av et bord, fra en kjøkkenbenk eller være i kontakt med apparatets varme deler, nær en varmekilde eller over en skarp kant. ■ Bruk av multistøpsel eller skjøteledning anbefales ikke. [. . . ] – Denna apparat kan användas av barn som är minst 8 år, om de är 42 Svenska övervakade och mottagit instruktioner om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och är fullt medvetna om riskerna. – Denna apparat kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller vars erfarenhet eller kunskap inte är tillräcklig, förutsatt att de är övervakade eller har mottagit användarinstruktioner för enheten så att den används på ett säkert sätt och de förstår riskerna. Mer information och övriga villkor för ditt land finner du i garantibeviset ■ Maskinen lämpar sig inte för kommersiell och /eller professionell användning. – Ångmunstycket kan vara hett, hantera det inte under eller strax efter användning. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING KRUPS YY4081FD

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag