Bruker manual KRUPS VERTUO NEXT XN9105

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for KRUPS VERTUO NEXT XN9105 Vi håper at bruksanvisningen for KRUPS VERTUO NEXT XN9105 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning KRUPS VERTUO NEXT XN9105.


KRUPS VERTUO NEXT XN9105 : Last ned den komplette bruksanvisning (2880 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning KRUPS VERTUO NEXT XN9105

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] 5 Locking/Unlocking lever FR Levier de verrouillage/déverrouillage DE Verriegeln/Entriegeln des Hebels IT Bloccare/Sbloccare la leva ES Palanca de bloqueo/desbloqueo PT Alavanca de bloqueio e desbloqueio PL Blokowanie/ Odblokowanie dwigni RU / NL Vergrendel/ontgrendelhendel DA Låse/aflåse håndtag NO Låse/låse opp håndtak SV Låsa/Låsa upp spak FI Lukitus- ja avausvipu CS Páka k zamknutí/odemknutí SK Páka na zamknutie/odomknutie HU Záró/Nyitó kar EL / / AR Nespresso Vertuo er et eksklusivt system, som laver en perfekt kop kaffe, alt fra en Espresso til den store Alto, gang på gang. Nespresso Vertuo er et eksklusivt system for perfekt tilberedning av kaffe, fra en liten espresso til store krus, gang etter gang. [. . . ] FR Retirer la capsule DE Werfen Sie die Kapsel aus IT Estrarre la capsula ES Extrae la cápsula PT Ejete a cápsula PL Odrzu kapsulk RU NL Capsule verwijderen DA Fjern kaffekapslen NO Før kapselen inn i beholderen for brukte kapsler SV Ta ut kapseln FI Poista kapseli CS Vyjmte pipravenou kapsli SK Vyberte pripravenú kapsulu HU Ejtse ki a kapszulát EL AR FR Appuyer longuement sur le bouton DE Drücken und halten Sie den Knopf gedrückt IT Premere il pulsante e mantenere premuto ES Mantén pulsado el botón PT Pressione e mantenha pressionado o botão PL Nacinij i przytrzymaj przycisk RU NL Houd de knop ingedrukt DA Tryk og hold knappen inde NO Trykk og hold inne knappen SV Tryck och håll inne knappen FI Paina ja pidä alhaalla kahvipainiketta CS Stisknte a podrzte tlacítko SK Stlacte a podrzte tlacidlo HU Nyomja meg, és tartsa lenyomva a gombot EL AR NL Vergrendel, ontgrendel en houd de knop ingedrukt DA Lås, aflås og hold knappen inde NO Lås, lås opp og hold inne knappen SV Lås, lås upp och håll inne knappen FI Lukitse, avaa lukitus ja pidä kahvipainike painettuna CS Zamknte, odemknte a podrzte tlacítko SK Zamknite, odomknite a podrzte tlacidlo HU Zárja be, nyissa ki, és tartsa lenyomva a gombot EL , AR Sekund: Afkalkning/tømning af vand > se punkt 6* NO Oransje lys blinker raskt: tre ganger/sekund: Avkalking/Tømming > se punkt 6* SV Orange snabbt blinkande ljus: tre gånger/sekund: Avkalkning/Tömning > se punkt 6* FI Oranssi merkkivalo vilkkuu tiheään kolmesti sekunnissa: kalkinpoisto/tyhjennys > katso kohta 6* CS Tlacítko rychle bliká oranzov: tikrát za vteinu ­ odvápování/vyprázdování > viz bod 6* SK Tlacidlo rýchlo bliká na oranzovo: trikrát za sekundu ­ odvápovanie/vyprázdovanie > pozri bod 6* HU Narancs szín, gyors villogás másodpercenként háromszor. : Fejl > se punkt 7 & 8* NO Oransje lys blinker raskt to ganger, deretter langvarig AV . : NL Oranje lampje knippert 5 keer/10 seconden: De fabrieksinstellingen herstellen DA Orange lys blinker 5 gange på 10 sekunder: Gendan til fabriksindstillinger NO Oransje lys blinker 5 ganger på 10 sekunder: Gjenoppretter fabrikkinnstillingene SV Orange ljus blinkar 5 gånger under 10 sekunder: Återställ till fabriksinställningar FI Oranssi merkkivalo vilkkuu viidesti 10 sekuntiin: tehdasasetusten palauttaminen CS Tlacítko zabliká oranzov ptkrát za 10 vtein: návrat do továrního nastavení SK Tlacidlo zabliká na oranzovo päkrát za 10 sekúnd: návrat do výrobného nastavenia HU 10 másodperc alatt 5-ször narancs színnel felvillanó gomb: Gyári értékek visszaállítása EL 5 10 : : 10 5 AR Under en normal brygning af Kaffe/Espresso: 1) Aflås håndtaget og åben maskinens låg, for at tjekke at den nye kaffekapsel er ubeskadiget og indsat korrekt. Sjekk at det er satt inn en ny kapsel i riktig posisjon, at håndtaket er lukket Og trykk på knappen for å starte. ?nsker du å brygge en kaffe eller Espresso må du sjekke at det er satt inn en ny kapsel i riktig posisjon, at håndtaket er låst og trykke på knappen for å starte. Hvis du rengjør, avkalker eller tømmer systemet, sjekk at det ikke er satt inn noen kapsel, deretter låser du maskinen og trykker på knappen for å starte en av de nevnte prosessene. Hvis det kun strømmer ut vann, utfører maskinen en brukerstyrt prosedyre for enten rengjøring, avkalking eller tømming av systemet. Sjekk at det er satt inn en ny kapsel i riktig posisjon, at håndtaket er lukket og trykk på knappen for å starte. Sett maskin i AV-modus ved å trykke ned knappen i 3 sekunder og deretter trykke ned knappen igjen for å slå maskinen PÅ. Under vanlig tilberedning av kaffe/Espresso: 1) Sjekk at en ny og uskadet kapsel er satt i maskinen i rett posisjon. [. . . ] Koppstørrelsene kan programmeres fra 20 ml til 500 ml SV Programmeringen är specifik för varje kapseltyp, Alto, Mug, Gran Lungo, Double Espresso eller Espresso. Lokale myndigheter kan gi deg mer informasjon om avfallshåndtering. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING KRUPS VERTUO NEXT XN9105

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag