Bruker manual KRUPS GN 9071

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for KRUPS GN 9071 Vi håper at bruksanvisningen for KRUPS GN 9071 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning KRUPS GN 9071.


KRUPS GN 9071 : Last ned den komplette bruksanvisning (6309 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning KRUPS GN 9071

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Rengør piskerne, dejkrogene eller ballonpiskeriset (afhængig af model) straks efter brug for at undgå, at rester af blandinger med æg eller olie klistrer fast eller tørrer ind. Brug ikke slibesvampe eller genstande, der indeholder metalliske dele. Anbring beholderen på 2, 5 l under grønsagsskæreren for at opsamle madvarerne (fig. [. . . ] Sett inn håndtaket på spatelen (b4) i sporet på vippearmen. Lås opp vippearmen (b1) ved å trykke på knappen (b6) som befinner seg på baksiden av standen, og slipp den ned til det klikker (fig. 2 Bruk A vhengig av mengden som tilberedes, ha ingrediensene i beholderen (bolle (b3)) S lå på apparatet ved hjelp av hastighetsvelgeren (a3). ?k progressivt hastigheten etter hvert som blandingen blir tykkere (fig. Apparatet er utstyrt med en turbofunksjon som gjør at du med et enkelt trykk på knappen (a2) kan få full effekt umiddelbart (fig. - Ved en maksimal hastighet eller i turboposisjonen, ikke bruk apparatet i mer enn 5 minutter med vis- 3 Demontering Etter bruk, koble fra håndmikseren. F or å fjerne håndmikseren, trykk på knappen (b5) og koble den fra (fig. Klikk adapteren (c1) på trommelhuset (c2), og sett inn ønsket trommel fra utvalget ved å vri litt slik at den kommer på plass. Fest foten ved å skyve den inn i sporene på hver side på adapteren (c1) og trommelhuset (c2) (fig. Plasser håndmikseren vertikalt og fest på adapteren (c1) i hullene ved å vri litt til den er helt fast (fig. P lasser beholderen 2, 5 l under grønnsakskutteren for å samle opp matvarene (fig. 2 Bruk P utt matvarene i materøret, og dytt dem ned ved hjelp av stapperen (c3) (fig. For å fjerne trommelhuset (c2), trykk på knappen (c6) plassert foran på adapteren, og trekk i materøret (fig. Trykk på knappen (c7) på baksiden for å fjerne adapteren (c1) fra håndmikseren (fig. Trekk av foten (c5) ved å skyve den i sporene på hver side av adapteren (c1) og trommelhuset (c2). 4 Rengjøring Trommelhuset (c2), tromlene (c8 c9 c10 c11 c12), stoppringen for tromlene (c4) og stapperen (c3) kan vaskes i oppvaskmaskin. Merknader: - Anvend alltid stapperen for å lede maten inn i materøret, aldri fingrene, heller ikke en gaffel, kniv eller andre gjenstander. - Når du oppbevarer grønnsakskutteren, kan du feste foten mot materøret (fig. [. . . ] När du hör ett "klick" sitter de på plats som de ska (fig. Apparaten är utrustad med ett turbokommando, med ett enkelt tryck på knappen (a2) kan apparaten köras extra kraftfullt (fig. 8) på elvispen när du vill montera den på stödet och montera elvispen på den ledade armen tills du hör ett klick (fig. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING KRUPS GN 9071

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag