Bruker manual KRUPS EA 895N10

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for KRUPS EA 895N10 Vi håper at bruksanvisningen for KRUPS EA 895N10 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning KRUPS EA 895N10.


KRUPS EA 895N10 : Last ned den komplette bruksanvisning (7850 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning KRUPS EA 895N10

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Klasse 2 Middelmatig hard Klasse 4 Zeer hard Indien u dit wenst en indien de hardheid van het water dit verlangt, selecteer "JA" en volg de instructies op het scherm. Tak for dit køb at denne espressomaskine med bønnekværn fra KRUPS. Du skal muligvis prøve dig frem et par gange, før du finder de kaffebønner, der passer til dig. Vores grænseflade og knapper på denne lyser på en intuitiv måde, så det er lettere at bruge m askinen, og for at vejlede dig. [. . . ] Gir tilgang til den generelle menyen (innstillinger for maskinen, vedlikehold og produktinformasjon). Når du bruker maskinen for første gang, vil du bli bedt om å foreta ulike innstillinger. - Måleenhet: V elg hvilken måleenhet for volum du ønsker å bruke (ml eller oz). - Dato og klokkeslett: Trykk på ønsket tidsformat (24 t eller AM/PM) for innstilling av klokkeslett. - Auto on: Det er mulig å programmere ønsket tidspunkt for automatisk oppstart av maskinen. Denne innstillingen kan tilpasses etter ønske: daglig, ukentlig eller helg. Angi ønsket klokkeslett for automatisk oppstart ved bruk av det valgte tidsformatet. - Auto off: D u kan også velge hvor lenge apparatet skal stå på før det slår seg av automatisk, for å optimalisere strømforbruket. - Rensing av kaffekretsen: F or å sikre best mulig kvalitet på kaffen renses kaffekretsen hver gang maskinen slås på. Maskinen må gjennomgå en priming, slik at kretsene blir fylt med vann og maskinen kan fungere. Vannet er hardt dersom det har et høyt innhold av mineraler, og særlig av kalsium, som gjør at det dannes kalkavleiringer. Klasse 2 Middels hardt Klasse 4 Svært hardt Still inn hardheten basert på hvor maskinen brukes, og på informasjon fra din lokale vann- og avløpsetat. - Vri på den grå ringen ytterst på filterpatronen slik at datoen som vises, og som representerer tidspunktet der 6 - Tøm vannbeholderen og skru filterpatronen på plass i bunnen av vannbeholderen ved bruk av tilbehøret som - Vri på den grå ringen ytterst på den nye filterpatronen slik at datoen som vises, er 2 måneder frem i tid. - Tøm vannbeholderen og skru den nye filterpatronen på plass i bunnen av vannbeholderen ved bruk av tilbehøret Det er viktig at du sørger for å skifte ut filterpatronen på den angitte datoen. Du kan justere styrken på kaffen ved å justere kverningsgraden for kaffebønnene. Jo finere kverningsgrad du velger, desto sterkere og mer kremaktig blir kaffen. Kverningsgraden kan måtte justeres alt etter hvilken type kaffebønner du bruker. En mørkbrent og oljete bønne trenger en grovere kverningsgrad, mens en lysbrent bønne er tørrere og krever en finere kverningsgrad. Etter 3 tilberedninger vil du begynne å merke en klar forskjell i smak. Uansett hvilken drikk du tilbereder med maskinen, kan du senke og heve kaffeutløpene for å tilpasse dem til koppstørrelsen. Stanse tilberedningen av en drikk Det tar litt tid før maskinen blir tilgjengelig for bruk igjen. Hvis maskinen oppdager at det mangler vann, blir du bedt om Du kan: - Tilberede 2 kopper samtidig ved å trykke på «x2» før du velger drikken. [. . . ] Sett oppsamlingsbrettet korrekt på plass igjen, og følg anvisningene på skjermen. Varselmeldingen vises fortsatt på skjermen etter at du har fylt opp vannbeholderen. Sjekk at modulen er korrekt montert (og særlig at blanderen er satt inn i melkerøret). Legg den i en blanding av varmt vann og oppvaskmiddel, og skyll og tørk den før du monterer den igjen. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING KRUPS EA 895N10

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag