Bruker manual KARCHER K4 FULL CONTROL CAR&HOME

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for KARCHER K4 FULL CONTROL CAR&HOME Vi håper at bruksanvisningen for KARCHER K4 FULL CONTROL CAR&HOME er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning KARCHER K4 FULL CONTROL CAR&HOME.


KARCHER K4 FULL CONTROL CAR&HOME : Last ned den komplette bruksanvisning (4981 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning KARCHER K4 FULL CONTROL CAR&HOME

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Drift med rengøringsmiddel De fleste KÄRCHER rengøringsmidler kan købes klar til brug i en Plug 'n' Clean flaske til rengøringsmiddel. Ved ændringer af maskinen, der foretages uden forudgående aftale med os, mister denne erklæring sin gyldighed. Eventuelle fejl på apparatet afhjælpes gratis inden for garantien, såfremt fejlen kan tilskrives en materiale- eller produktionsfejl. I noen land er det forbudt å ta opp vann fra offentlige vannkilder. [. . . ] Dersom maskinen ikke bygger opp trykk innen 2 minutter, slå av maskinen og gå frem som beskrevet i kapittel "Feilretting". nO – 6 53 Drift OBS Tørrkjøring i mer enn 2 minutter fører til skader på høytrykkspumpen. σ Velg et strålerør som er egnet for rengjøringsoppgaven. Figur  Sett strålerøret inn i høytrykkspistolen og fest det ved å dreie 90°. Det fra produsenten av rengjøringsmidler følges, spesielt anvisnigner om verneutstyr.  Ta av lokket fra Plug 'n' Clean rengjøringsmiddelflasken. Figur * Ekstra tilbehør  Press rengjøringsmiddelflasken med åpningen ned inn i tilkoblingen for Plug 'n' Clean rengjøringsmiddel. Etter bruk av rengjøringsmiddel  Trekk Plug 'n' Clean rengjøringsmiddelflasken ut av holderen og lukk med lokket. σ Ved lengre arbeidspauser (mer enn 5 minutter) må høytrykksvaskeren i tillegg slås av "0/OFF". OBS Ved frakobling av tilførsels- og høytrykkslange kan det strømme ut varmt vann fra koblingene etter bruk. OBS Ømfintligheten av materialer kan avvike sterkt avhengig av alder og tilstand. Bruk av rengjøringsmiddel De fleste KÄRCHER rengjøringsmidler kan kjøpes ferdig blandet i Plug 'n' Clean rengjøringsmiddelflaske. Merknad: Rengjøringsmiddel kan kun tilsettes ved bruk av lavtrykk. ƽ FARE Ved bruk av rengjøringsmidler skal sikkerhetsdatabla- Transport i kjøretøy  Før liggende transport: Trekk Plug 'n' Clean rengjøringsmiddelflasken ut av holderen og lukk med lokket. Slå av maskinen og trekk ut støpselet før alt stell og vedlikehold. reparasjonsarbeid og arbeid på elektriske komponenter må kun utføres av autorisert kundeservice. Mindre funksjonsfeil kan du ved hjelp av følgende oversikt utbedre selv. σ Sett høytrykkspistolen inn i holderen for høytrykkspistolen. σ Sett begge strålerørene inn i holderen for strålerør. Frostbeskyttelse OBS Maskiner og tilbehør som ikke er helt tømt kan bli ødelagt av frost. For å unngå skader:  Skill apparatet fra vannforsyningen. σ Trykk hendelen til høytrykkspistolen til det ikke lenger kommer ut vann (ca. [. . . ] Sätt dit nätet på tillbehörsfacket Bild  Häng upp nätet på de krokar som visas på bilden. Som skydd rekommenderas att man använder KÄRCHER vattenfilter (specialtillbehör, artikelnummer 4. ƽ FARA Vid användning av rengöringsmedel måste man beakta säkerhetsdatabladet från rengöringsmedelstillverkaren, särskilt anvisningarna om personlig skyddsutrustning. Med hjälp av följande översikt kan du själv åtgärda ett flertal störningar. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING KARCHER K4 FULL CONTROL CAR&HOME

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag