Bruker manual INDESIT ISLT 65 AS X

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for INDESIT ISLT 65 AS X Vi håper at bruksanvisningen for INDESIT ISLT 65 AS X er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning INDESIT ISLT 65 AS X.


INDESIT ISLT 65 AS X : Last ned den komplette bruksanvisning (1694 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning INDESIT ISLT 65 AS X

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Apparaten får användas av barn från 8 års ålder eller personer med reducerad rörelseförmåga eller mental kapacitet, eller personer som saknar erfarenhet och kännedom om apparaten, såtillvida inte användandet övervakas eller instruktioner ges av erfaren person som ansvarar för säkerheten. Vad beträffar de tekniska föreskrifter och säkerhetsåtgärder som skall vidtas för avledning av utblåsningsluften, skall de föreskrifter som utfärdats av lokala myndigheter noga efterlevas. Utblåsningsluften får inte ledas in i rökkanal som används för avledning av rökångor som kommer från apparater vilka matas med gas eller andra typer av bränsle. [. . . ] Dette apparatet kan benyttes av barn fra 8 år og oppover og av personer med svekkede fysiske, følelsesmessige eller mentale egenskaper, eller manglende erfaring og kjennskap, hvis de overvåkes eller hvis de er opplært til å ta apparatet i bruk på en sikker måte og er informert om tilhørende farer. Frie flammer kan skade filtrene og medføre brann og må derfor alltid unngås. Bruk kun samme type lyspære som indikeres i avsnittet vedlikehold/utbytting av lyspære i denne veiledningen når lyspæren skal byttes ut. Når det gjelder tekniske mål og sikkerhet for røykuttak, følg nøye alle lokale forskrifter og regler. Oppsugd luft må ikke føres inn i et rør som benyttes som uttak for apparater med gassforbrenning eller annen brensel. Ikke bruk hetten uten lyspære eller med feilmontert lyspære, da det finnes fare for elektriske støt. Bruk kun de festeskruene som leveres sammen med apparatet for å utføre installasjonen eller, hvis de ikke utleveres, kjøp riktige skruer. Bruk riktig lengde på skruene som er oppført i Installasjonsveiledningen. Vennligst ta kontakt med et autorisert servicesenter eller lignende kvalifisert personell hvis man er i tvil. Manglende installasjon av skruer og festeanordninger i samsvar med disse instruksjonene kan føre til elektriske farer. med viser at dette produktet ikke må behandles som vanlig husholdningsavfall, men må leveres til et egnet gjenvinningssenter for elektrisk og elektronisk avfall. Forslag til riktig bruk for å redusere miljøpåvirkning: Skru PÅ ventilatorhetten på minimum hastighet når du starter matlagingen og lå den holdes i gang i noen minutter etter at matlagingen er ferdig. ?k hastigheten kun ved store mengder røyk og damp og bruk boost-hastighet(er) kun i ekstreme situasjoner. Bruk maksimum diameter på kanalsystemet som er angitt i denne bruksanvisningen for å optimalisere effektivitet og minimere støy. installasjon Minimumsavstanden mellom koketoppen og undersiden av kjøkkenventilatoren må ikke være på mindre enn 50cm når det gjelder elektriske kokeplater og 65cm når det gjelder gassbluss og kombinerte koketopper. Dersom bruksanvisningen for et gasskokeapparat opererer med en større avstand, må denne overholdes. Hvis det ikke følger med støpsel (direkte kobling til strømnettet), eller stikkontakten selv etter installasjonen ikke er lett tilgjengelig, må man sette på en godkjent topolet bryter som garanterer fullstendig frakobling fra strømnettet i situasjonene som oppstår i kategorien overspenning III, i henhold til installasjonsreglene. Hvis modellen din er utstyrt med fettfilter av metall, må dette rengjøres en gang i måneden med et skånsomt vaskemiddel, eller vaskes i oppvaskmaskin på lav temperatur og på en kort syklus. [. . . ] Hvis der ikke monteres de skruer og fastspændingsanordninger som angivet i disse anvisninger, Minimumsafstanden mellem kogegrejets støtteoverflade på komfuret og den nederste del af emhætten må ikke være under 50cm ved elektriske kogeplader, og ikke under 65cm ved gasblus eller komfurer med både gasblus og elektriske kogeplader. Hvis modellen er udstyret med metal-fedtfilter, skal dette rengøres én gang om måneden med milde vaskemidler; filteret kan enten vaskes i hånden eller i opvaskemaskine ved lav temperatur og med en kort opvaskecyklus. Ved vask i opvaskemaskinen kan metal-fedtfilteret blive misfarvet, men dette vil ikke have negativ indflydelse på dets filtrerende egenskaber. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING INDESIT ISLT 65 AS X

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag