Bruker manual HUSQVARNA LC 247S

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for HUSQVARNA LC 247S Vi håper at bruksanvisningen for HUSQVARNA LC 247S er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning HUSQVARNA LC 247S.


HUSQVARNA LC 247S : Last ned den komplette bruksanvisning (4430 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning HUSQVARNA LC 247S

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Udstødningsgasserne fra motoren indeholder kulilte, som er en lugtfri, giftig og meget farlig gasart. Brug ikke brændstof, der sælges under betegnelsen E85 (85 % etanol). 2) ADVARSEL: Skødesløs eller forkert brug kan resultere i alvorlige skader eller dødsfald for brugeren eller andre. Bemærk: Bruges til at give yderligere oplysninger, der er nødvendige i en given situation. [. . . ] Batteriet gir strøm til den elektriske starteren og er en sikkerhetsinnretning som hindrer utilsiktet start. Ta ut batteriet når du ikke bruker produktet og når du lar det stå uten tilsyn. 23) Startsperre På modellen LC 347VI, LC 353VI brukes motorbremsehåndtaket også som en startstang for startmotoren. Løsne startsperren, og kontroller at den går tilbake til sin opprinnelige posisjon. ADVARSEL: Lyddemperen blir svært varm under og etter bruk, og når motoren går på tomgang. Vær forsiktig i nærheten av brannfarlige materialer og/eller avgasser for å unngå brann. € • • • • • • • • • Ikke pust inn bensindamp, det kan føre til personskade. Ikke sett varme gjenstander i nærheten av drivstoff eller motoren. Åpne tanklokket sakte og slipp ut trykket forsiktig før du fyller. En utilstrekkelig luftstrøm kan føre til personskade eller dødsfall på grunn av kveling eller karbonmonoksidforgiftning. Hvis drivstofflokket ikke er strammet, kan det utgjøre en risiko for brann. Flytt produktet minst 3 m (10 fot) fra stedet der du fylte tanken, før du starter det. Sikkerhetsinstruksjoner for vedlikehold ADVARSEL: Les de følgende advarslene før du bruker produktet. Tilbehør og endringer på produktet som ikke er godkjent av produsenten, kan føre til alvorlig personskade eller død. Hvis vedlikeholdet ikke utføres riktig og regelmessig, øker faren for personskade og skade på produktet. Bruk såpe og vann for å fjerne drivstoff hvis du får drivstoff på kroppen. Fest nedre del av oppsamlerrammen i sporet på bunnen av oppsamleren. Flytt knottene til den nedre enden av sporene på venstre og høyre side av produktet. Flytt knottene til den nedre enden av sporene på venstre og høyre side av produktet. Slik klipper du gresset uten oppsamleren eller finfordelingspluggen festet • • • Løft opp det bakre dekselet, og ta av gressoppsamleren. Hvis en finfordelingsplugg og en finfordelingskniv er festet, tar du dem av. Hold Når du bruker produktet, tømmes det klipte gresset under bakdekselet. [. . . ] € Personlig skyddsutrustning kan inte eliminera skaderisken helt, men den reducerar effekten av en skada vid ett eventuellt olyckstillbud. Se till att du vet hur man snabbt stoppar motorn i en nödsituation. starta aldrig motorn i ett stängt utrymme eller nära brandfarliga material. Motoravgaserna är heta och kan medföra gnistor som kan orsaka brand. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING HUSQVARNA LC 247S

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag