Bruker manual HUSQVARNA LC 140

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for HUSQVARNA LC 140 Vi håper at bruksanvisningen for HUSQVARNA LC 140 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning HUSQVARNA LC 140.


HUSQVARNA LC 140 : Last ned den komplette bruksanvisning (3729 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning HUSQVARNA LC 140

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] 2) ADVARSEL: Skødesløs eller forkert brug kan resultere i personskade eller dødsfald for føreren eller omkringstående. Bemærk: Bruges til at give yderligere oplysninger, der er nødvendige i en given situation. Genstande, som rammer skæreudstyret, kan udslynges og forårsage person- og tingskade. Pas på personer, genstande og situationer, som kan forhindre sikker brug af produktet. [. . . ] 2019 195 • • • • • • • • • • • • • • Pass på at kniven ikke kommer borti gjenstander som steiner og røtter. Dette kan gjøre skade på kniven og bøye motorakselen. En bøyd aksel kan forårsake mye vibrasjon og utgjør en svært høy fare for at kniven blir løs. Pass på at kniven ikke berører bakken eller andre gjenstander. La alle hjulene være på bakken, og hold begge hender på håndtaket når du bruker produktet. Stopp motoren når du går over områder uten gress, for eksempel gangveier av grus, stein og asfalt. Slik kontrollerer du klippedekselet Klippedekselet gir mindre vibrasjoner og minsker risikoen for skader forårsaket av kniven. ADVARSEL: Lyddemperen blir svært varm under og etter bruk, og når motoren går på tomgang. Vær forsiktig i nærheten av brannfarlige materialer og/eller avgasser for å unngå brann. Sikkerhetsinstruksjoner for drift Personlig verneutstyr ADVARSEL: Les de følgende advarslene før du bruker produktet. € Verneutstyr kan aldri fullstendig forhindre skade, men det reduserer skadeomfanget hvis ulykken inntreffer. Spør forhandleren din om hjelp til å velge riktig utstyr. Bruk hørselsvern hvis støynivået er høyere enn 85 dB. Bruk vernehansker når det er nødvendig, for eksempel når du fester, undersøker eller rengjør skjæreutstyret. Bruk såpe og vann for å fjerne drivstoff hvis du får drivstoff på kroppen. Ikke sett varme gjenstander i nærheten av drivstoff eller motoren. Åpne tanklokket sakte og slipp ut trykket forsiktig før du fyller. En utilstrekkelig luftstrøm kan føre til personskade eller dødsfall på grunn av kveling eller karbonmonoksidforgiftning. Hvis drivstofflokket ikke er strammet, kan det utgjøre en risiko for brann. Flytt produktet minst 3 m (10 fot) fra stedet der du fylte tanken, før du starter det. Sikkerhetsinstruksjoner for vedlikehold ADVARSEL: Les de følgende advarslene før du bruker produktet. Tilbehør og endringer på produktet som ikke er godkjent av produsenten, kan føre til alvorlig personskade eller død. [. . . ] Du kan ta bort gräsuppsamlaren om du vill att gräset ska komma ut mitt bak. 3) Produktansvar Enligt lagstiftningen för produktansvar ansvarar vi inte för skador som vår produkt orsakar om: • • • • produkten repareras felaktigt produkten repareras med delar som inte kommer från tillverkaren eller inte har godkänts av tillverkaren produkten har ett tillbehör som inte kommer från tillverkaren eller inte har godkänts av tillverkaren produkten inte repareras vid ett godkänt servicecenter eller av en godkänd person. € • Övervaka alltid en person med nedsatt fysisk eller mental kapacitet som använder produkten. Objekt som slår mot skärutrustningen kan slungas ut och orsaka skador på personer och föremål. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING HUSQVARNA LC 140

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag