Bruker manual HOTPOINT HTM 1720 V

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for HOTPOINT HTM 1720 V Vi håper at bruksanvisningen for HOTPOINT HTM 1720 V er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning HOTPOINT HTM 1720 V.


HOTPOINT HTM 1720 V : Last ned den komplette bruksanvisning (8765 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning HOTPOINT HTM 1720 V

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Se till att temperaturvariationerna i matvarorna blir så små som möjligt. Följ alltid anvisningarna om frysförvaring som finns på matförpackningen. MÅ LESES OG FØLGES Les disse sikkerhetsinstruksjonene nøye før du bruker apparatet. Disse instruksjonene og selve apparatet er utstyrt med viktige sikkerhetsadvarsler som alltid må følges. [. . . ] De elektriske komponentene må ikke være tilgjengelige for brukeren etter installasjonen. Ikke bruk slipende eller sterke rengjøringsmidler, som for eksempel vindusspray, skuremidler, brannfarlige væsker, rengjøringsvoks, konsentrert vaskemiddel, blekemidler eller rengjøringsmidler som inneholder petroleumsprodukter på plastdeler, interiør eller pakninger. AVHENDING AV EMBALLASJEN Emballasjematerialet er fullstendig resirkulerbart og er merket med resirkuleringssymbolet. De ulike delene av emballasjen må derfor kasseres på en ansvarlig måte og i full overensstemmelse med gjeldende bestemmelser for avfallsbehandling. AVHENDING AV BRUKTE HUSHOLDNINGSAPPARATER Før apparatet kasseres, må man sørge for at det ikke kan tas i bruk igjen ved å klippe av strømledningen. Fjern også dørene og eventuelle hyller, slik at ikke barn kan stenge seg inne i det. For mer informasjon om behandling, gjenvinning og resirkulering av elektriske husholdningsapparater, kan du kontakte kommunen, det lokale renholdsverket eller butikken der du kjøpte apparatet. dette apparatet er merket i overensstemmelse med EU-direktiv 2012/19/EU ­ WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment). Ved å sørge for riktig kassering av dette produktet, bidrar du til å forhindre de mulige negative miljø- og helsekonsekvensene som feil avfallshåndtering av dette produktet kan forårsake. Symbolet på produktet, eller på de medfølgende dokumentene, indikerer at dette apparatet ikke skal behandles som husholdningsavfall, men at det må bringes til en innsamlingsstasjon for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr. RÅD OM ENERGISPARING Installer apparatet i et tørt, godt ventilert rom og på god avstand fra varmekilder (f. den lave temperaturen på de frosne varene kjøler ned maten i kjøleskapet. La varme matvarer og drikker kjøle seg ned før du setter dem inn i apparatet. hyllenes plassering i kjøleskapet har ingen innvirkning på effektivt energibruk. Matvarene må plasseres på hyllene slik at de ikke hindrer luftsirkulasjonen (matvarene skal ikke berøre hverandre og det må være rom mellom maten og bakveggen). Du kan øke oppbevaringskapasiteten for frosne matvarer ved å ta ut kurver, og en eventuell Stopp Frost-hylle; energiforbruket er det samme. Apparater i høye energiklasser er utstyrt med høyeffektive motorer som er i drift lengre, men har et lavere strømforbruk. Ikke bekymre deg hvis motoren fortsetter å gå over lengre tid. Vifte for versjoner som har dette Denne illustrasjonen er kun veiledende, for mer informasjon kontroller apparatet ditt. Ved hjelp av termostaten kan man regulere temperaturen i begge seksjonene: kjøleskap og fryser. For å sikre korrekt funksjon og best mulig oppbevaring Bruke kjøleseksjonen Plasser de forskjellige matvarene slik som vist på illustrasjonen. Ikke sett matvarer som fortsatt er varme i kjøleskapet eller Her kan man oppbevare frysevarer så lenge som I tillegg kan man fryse inn ferske Den mengde ferske matvarer som kan fryses inn på 24 Merk: De ferske matvarene som skal fryses inn må pakkes godt inn i: · Kontroller at emballasjen er i god stand (dypfryst mat i Skadet emballasje kan ha blitt forringet). [. . . ] inden for følgende intervaller, der svarer til den klimakategori, som er angivet på typepladen. Apparatet kan ikke fungere korrekt, hvis det i en længere periode får lov til at stå i en temperatur over eller under det angivne interval. ADVARSEL: Brug aldrig andre mekaniske, elektriske eller kemiske anordninger til at fremskynde afrimningen end dem, der anbefales af producenten. ADVARSEL: Ismaskiner og/eller vandautomater, der ikke er sluttet direkte til vandforsyningen, må udelukkende fyldes med drikkevand. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING HOTPOINT HTM 1720 V

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag