Bruker manual GRUNDIG KM 4620

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for GRUNDIG KM 4620 Vi håper at bruksanvisningen for GRUNDIG KM 4620 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning GRUNDIG KM 4620.


GRUNDIG KM 4620 : Last ned den komplette bruksanvisning (1592 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning GRUNDIG KM 4620

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] Hold strømledningen unna varme overflater og åpen flamme. 66 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING________________ 77 77 77 77 Våre GRUNDIG-apparater til bruk i husholdningen er i overensstemmelse med gjeldende sikkerhetsstandarder, så hvis apparatet eller strømledningen er skadet, må den repareres eller byttes ut av et autorisert servicesenter for å unngå farer. Gal eller ukvalifisert utført reparasjon kan være farlig og risikabel for brukeren. Ingen garantikrav vil bli akseptert for skade som følge av gal håndtering. [. . . ] Vi legger også stor vekt på effektiv bruk av råvarer med kontinuerlig avfallsreduksjon av flere tonn plast hvert år. Dessuten er alt vårt tilbehør tilgjengelig i minst 5 år. D E F G H NORSK 69 DRIFT_ ____________________________________ Klargjøring Forsiktig 77 Førstegangs bruk: Kjør apparatet minst fire ganger uten å tilsette kaffe. 2 Før du bruker apparatet for første gang, rengjør nøye alle delene som kommer i kontakt med vann. vennligst se alle detaljer i “Rengjørings- og pleie”-kapitlet. 3 Se til at apparatet er plassert i en rett opp og ned-posisjon og på en stabil, flat, ren, tørr overflate som forhindrer glidning. 5 Sett filterkurven H tilbake i den omsluttende kappen og lukk dekslet A . Det kan føre til at det flyter over av varmt vann eller varm kaffe. Merknader 77 Tilberedelsesprosessen kan stoppes når som helst ved å trykke på på/av-bryteren, slik at denne kommer F . – På/av-indikatoren lyser opp og tilberedelsesprosessen begynner. Forsiktig 77 Se til å plassere glassbeholderen E på oppvarmingsplaten G for kort tid (maks. Hvis du vil bruke glassbeholderen i mer enn 30 sekunder, slå av apparatet. 77 Dra aldri ut filterkurven H under tilberedingen selv om det ikke ikke noe vann som siles fra filteret. Ekstremt varmt vann eller kaffe kan søles ut fra filterkurven og forårsake skade. Tilberedelse av kaffe 1 Åpne vanntanksdekslet A og bruk glassbeholderen E til å fylle vannbeholderen B med den nødvendige vannmengden, men fyll ikke opp til over “maks”-merket. Den tilberedte mengden kaffe kommer til å være 10 % mindre enn den mengden vann som er fylt på, ettersom det absorberes av kaffegruten og filteret. For god smak anbefales det å la apparatet være i drift med i det minste fire kopper kaffe til hver servering. Hvis du tilfører for mye vann, vil det dryppe ut fra baksiden av apparatet. 3 Ta et egnet papirfilter (1 x 4) og sett papirfiltret inn i filterkurven H . 70 NORSK DRIFT_ ____________________________________ 77 Dersom vann/kaffe ikke siles fra filterkurven H etter at glassbeholderen har vært på plass slik den skal være E og etter at det har gått flere sekunder, G trekk apparatet ut av kontakten og vent i 10 minutter før du åpner og sjekker filter kurven H . 77 9 Ta glassbeholderen bort E fra oppvarmingsplaten G så snart tilberedingsprosessen er over og glassbeholderen E er fylt. Merknader 77 Kaffemaskinen har en hold varm-funksjon og kan holde traktet kaffe varm i opptil 30 minutter når maskinen er på. [. . . ] når du fjerner kalk er avhengig av vannets hardhet i ditt område. Dette produktet er laget av høykvalitetsdeler og -materialer som kan gjenbrukes og resirkuleres. Produktet skal ikke kastes sammen med normalt husholdningsavfall og annet avfall på slutten av levetiden. ta det med til et innsamlingspunkt for resirkulering av elektriske og elektroniske innretninger. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING GRUNDIG KM 4620

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag