Bruker manual GRUNDIG GMN2130

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter... HUSK! LES ALLTID BRUKSANVISNINGEN FØR DU KJØPER

Hvis denne bruksanvisning, instruksjon eller skjema er det du leter etter, så last den ned nå. Lastmanuals gir deg en rask og enkel tilgang til bruksanvisninger for GRUNDIG GMN2130 Vi håper at bruksanvisningen for GRUNDIG GMN2130 er til hjelp for deg.

Lastmanuals hjelper deg og laste ned bruksanvisning GRUNDIG GMN2130.


GRUNDIG GMN2130 : Last ned den komplette bruksanvisning (7672 Ko)

Manuell abstrakt: bruksanvisning GRUNDIG GMN2130

Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen.

[. . . ] 77 Til ekstra beskyttelse bør dette apparatet være koblet til en spenningsfeilbeskyttende kretsbryter til husholdningsbruk som ikke er på mer enn 30 mA. 77 Koble alltid apparatet fra strømforsyningen hvis den blir stående uten tilsyn, og før montering, demontering og rengjøring. 77 Ikke neddykk apparatet , strømledningen eller strømpluggen i vann eller andre væsker. 77 Koble fra strømstøpselet etter bruk av apparatet, før rengjøring av apparatet, før du forlater rommet eller hvis en feil oppstår. [. . . ] påse at langt hår , løse klær , sykker og kjøkkenredskaper ikke er i nærheten av apparatet under bruk. Disse elementene kan utgjøre en fare hvis de kommer borti mikseren. 77 Ikke stikk gjenstander inn i de bevegelige delene når apparatet er i bruk. 77 Ikke bruk apparatet til noe annet formål enn det er beregnet til. håndmikseren er kun beregnet på miksing og blanding av matvarer. 77 Vispene eller eltekrokene må aldri kobles ut av apparatet mens det fortsatt er koblet til strømforsyningen. 77 Aldri rengjør vispene eller eltekrokene under rennende vann mens de fortsatt er tilkoblet apparatet. 77 Vær forsiktig hvis varm væske helles i foodprosessoren eller blenderen, da det kan bli kastet ut av apparatet på grunn av brå damping. 77 Slå av apparatet og koble fra nettet før bytte av tilbehør eller før du nærmer deg deler som er i bevegelse under bruk. Vennligst les den følgende brukerveiledningen nøye for å sikre at du kan få glede av ditt kvalitetsprodukt fra GRUNDIG i mange år framover. Vi legger også stor vekt på effektiv bruk av råmaterialer med kontinuerlig avfallsreduksjon på flere tonn plast hver år. Med vispene kan du blande lette rører, egg, eggehviter, piske krem, majones, puré, kremer, sauser og puddingblandinger. eltekroker Med eltekrokene kan du lage tyngre gjærdeiger og kakedeiger, som potetdeig til potetballer og potetkaker. 2 Før apparatet brukes for første gang, må visper og eltekroker rengjøres (se avsnittet "Rengjøring og vedlikehold"). 2 Sett vispene A eller deig krokene G inn i sporene for visper og eltekroker B på mikseren, til de låses på plass. Under miksing kan du trykke på Turboknappen E for å øke hastighetsnivået til maksimal hastighet. hastigheten på Turbo-knappen E korresponderer med nivå 6 på hastighetskontrollen D . Forsiktig Her betyr standardmengde at tilsatt mel skal Være mindre enn 900 g i en enkelt blanding, og tilsatt vann skal være 72 g per 100 g mel. Vent til apparatet stopper helt, og trekk vispen/eltekroken ut av blandingen. 7 Hold vispene A eller eltekrokene F med énhånd, og trykk på frigjøringsbryteren for tilbehøret C . [. . . ] Dette produktet er laget av høykvalitetsdeler og -materialer som kan gjenbrukes og resirkuleres. Produktet skal ikke kastes sammen med normalt husholdningsavfall og annet avfall på slutten av levetiden. ta det med til et innsamlingspunkt for resirkulering av elektriske og elektroniske innretninger. Vennligst forhør deg med de lokale myndighetene for å få opplysninger om slike innsamlingssteder. [. . . ]

ANSVARSFRASKRIVELSE FOR NEDLASTING AV BRUKSANVISNING GRUNDIG GMN2130

Lastmanuals gir deg en tjeneste som gjør at det kan deles og lagres, bruksanvisninger, instruksjoner, bruksmanualer og tekniske dokumenter...
Lastmanuals kan ikke på noen måte bli holdt ansvarlig for at det du leter etter ikke finnes, er ufullstendig, er i ett annet språk eller at produktet eller språket ikke tilsvarer det valgte produkt. Lastmanuals utfører ikke f.eks. Ikke oversettelses tjenester.

Trykk på «last ned bruksanvisningen» på slutten av denne kontrakten hvis du aksepterer disse vilkårene. Nedlastingen av bruksanvisningen vil da starte.

Søk etter bruksanvisning

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Alle rettigheter er forbeholdt.
Varemerker og merkenavn tilhører de respektive eiere.

flag